WhatsApp verliest beroep tegen bindend besluit Europese privacytoezichthouders

WhatsApp heeft een beroep dat het had ingesteld tegen een bindend besluit van de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB, wat uiteindelijk leidde tot een boete van 225 miljoen euro wegens het overtreden van de AVG, verloren (pdf). De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vorig jaar september legde de Ierse privacytoezichthouder DPC WhatsApp een boete op van 225 miljoen euro wegens het overtreden van de AVG. De populaire chatapp voldeed volgens de toezichthouder niet aan de eisen die de Europese privacywetgeving stelt aan transparantie en informatievoorziening, zoals het uitleggen van hoe de persoonlijke informatie van mensen wordt gebruikt. Het gaat dan onder andere om informatie over de gegevensverwerking tussen WhatsApp en andere Facebookbedrijven.

Oorspronkelijk zou de DPC van plan zijn geweest om een boete van tussen de 30 miljoen en 50 miljoen euro op te leggen. De Ierse toezichthouder leidde het onderzoek naar WhatsApp, aangezien dat het Europees hoofdkantoor in Ierland heeft. In gevallen waarbij er sprake is van zaken die meerdere landen raken, legt de leidende autoriteit het onderzoek of boetevoorstel voor aan andere Europese privacytoezichthouders. Die waren het niet eens met de hoogte van de boete. Daarop boog de EDPB zich over de zaak en kwam met een bindend besluit. Op basis van het besluit kwam de Ierse toezichthouder uiteindelijk tot een boete van 225 miljoen euro.

WhatsApp ging bij een Ierse rechter in beroep en stelde ook beroep in bij het Europees Hof van Justitie. Daar wilde WhatsApp het bindende besluit van de EDPB nietig laten verklaren. Een besluit is mogelijk onwettig als de instelling niet bevoegd was om een dergelijk besluit te nemen of als er sprake is van schending van Europees recht, misbruik van bevoegdheden of als er bij het nemen van het besluit vormfouten zijn gemaakt.

Het Hof stelt dat het beroep tegen het besluit van de EDPB niet-ontvankelijk is. WhatsApp is namelijk niet direct geraakt door het besluit van de EDPB, aangezien de Ierse toezichthouder het definitieve besluit nam. Het beroep dat WhatsApp tegen de beslissing van de DPC bij een Ierse rechtbank indiende loopt nog.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl