Wetsvoorstel laat NCSC ook met politieke partijen dreigingsinformatie delen

Een wetsvoorstel voor het aanpassen van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) laat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) informatie over digitale dreigingen en incidenten ook met politieke partijen delen, zo stelt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

Vorig jaar vond er een debat plaats over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij ook werd gesproken over de ondersteuning van politieke partijen door het NCSC. Aanleiding waren ddos-aanvallen op de website van de PvdA en Europarlementariër Kati Piri. “We moeten natuurlijk kijken wat voor type ondersteuning er passend bij is, bijvoorbeeld voorlichting geven over beveiligingsmaterialen en melding doen – dat is volgens mij toen ook gebeurd door de Partij van de Arbeid – bij het NCSC, zodat het NCSC kan helpen”, liet toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten.

Het NCSC heeft als primaire taak om organisaties die deel uitmaken van de Rijksoverheid en vitale aanbieders bijstand te verlenen bij cyberincidenten, alsmede hierover advies te geven. “Politieke partijen behoren daarmee niet tot de doelgroep van het NCSC”, aldus Bruins Slot. Een aanpassing van de Wbni maakt het echter mogelijk voor het NCSC om in bepaalde gevallen rechtstreeks relevante informatie over digitale dreigingen en incidenten te delen met organisaties buiten de doelgroep van het NCSC.

“Dat heeft ook betrekking op politieke partijen”, voegt de minister toe. Ze stelt verder dat politieke partijen, net als anderen, de algemene adviezen van het NCSC kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen politieke partijen in het geval van een digitaal incident met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van hun diensten melding doen bij het NCSC en ondersteuning ontvangen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl