VVD vraagt minister naar voor- en nadelen van aftappen WhatsApp

De VVD heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gevraagd naar de voor- en nadelen van het aftappen van OTT-communicatiediensten zoals Whatsapp en Signal, alsmede wat de voor- en nadelen zijn dat deze chatdiensten van end-to-end encryptie gebruikmaken. Aanleiding voor de vragen van VVD-Kamerlid Rajkowski is een vacature voor een senior beleidsmedewerker interceptie en digitale opsporing.

In de vacaturetekst staat dat de kandidaat aan de slag gaat met beleids- en wetgevingstrajecten voor de komst van 5G en voor een bewaarplicht telecommunicatiegegevens. “Daarnaast trek je samen met de collega’s van cybercrime het onderzoek naar (voor- en nadelen van) mogelijkheden om communicatie van OTT-communicatiediensten, zoals WhatsApp, Signal e.d. op een proportionele wijze aftapbaar te maken”, aldus de vacature.

“Wat is volgens u het uiteindelijke doel van het onderzoeken naar de mogelijkheden om communicatie van OTT-diensten op een proportionele wijze aftapbaar te maken? Hoe verhoudt dit doel zich tot het bredere cybercrimebeleid?”, vraagt Rajkowski. Ze wil ook weten hoe de minister kijkt naar het gebruik van end-to-end encryptie door OTT-communicatiediensten zoals WhatsApp en Signal. “Wat zijn volgens u hier de voor- en nadelen van?”

Yesilgöz moet ook duidelijk maken wat volgens haar de voor- en nadelen zijn van het aftappen van OTT-communicatiediensten zoals WhatsApp. “Op welke wijze zou volgens u überhaupt de communicatie van deze OTT-diensten op proportionele wijze aftapbaar kunnen worden gemaakt?”, besluit Rajkowski haar vragen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl