Verkiezingssoftware tijdens gemeenteraadsverkiezingen extra gecontroleerd

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020), waarmee de uitslagen van de stembureaus bij elkaar worden opgeteld om de zetelverdeling te berekenen, is tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen extra gecontroleerd. De controles zijn uitgevoerd op basis van twee controleprotocollen die de Kiesraad heeft opgesteld.

Het eerste controleprotocol betreft het controleren van de zetelberekening op lijstniveau. Bij het tweede controleprotocol worden de handmatig getelde stemaantallen per partij vergeleken met de optellingen in OSV2020. Deze optellingen zijn gecontroleerd op basis van een steekproef van drie lijsten, die is bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bevindingen van beide controles zijn vastgelegd in verslagen die aan de Kiesraad zijn opgestuurd. De gemeenten publiceren deze verslagen ook op hun website. Volgens de Kiesraad is in geen van de ontvangen verslagen een onverklaarbaar verschil geconstateerd bij de optelling van de stemaantallen of de zetelverdeling.

“Op grond van de ontvangen verslagen van de controles kan worden vastgesteld dat de software zoals uitgeleverd door de Kiesraad correct heeft gefunctioneerd”, aldus de Kiesraad. Van tien gemeenten heeft de Kiesraad de verslagen van één van de controles op dit moment nog niet of niet volledig ontvangen.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl