Verbod op cashbetalingen boven 3.000 euro alleen uitvoerbaar met genoeg personeel

Het verbod op contante betalingen boven de drieduizend euro dat het kabinet wil invoeren is alleen mogelijk als de Belastingdienst op de krappe arbeidsmarkt op tijd voldoende personeel kan werven. Daarnaast zullen er manieren worden gezocht om het verbod te omzeilen, zo laat de fiscus weten. De Belastingdienst zal namelijk op dit onderdeel van het wetsvoorstel “plan van aanpak witwassen” toezicht gaan houden.

Vorige week verstuurde minister Kaag van Financiën mede namens minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het voorstel verbiedt contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro en laat banken gezamenlijk alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders monitoren. Het Bureau Toezicht witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van de Belastingdienst zal toezicht op verbod gaan houden.

Als uitvoerende partij was de fiscus gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren. Daarin wordt gekeken naar zaken als handhaafbaarheid, risico’s, uitvoeringskosten en personele gevolgen. Dan stelt de Belastingdienst dat het toezicht op het verbod alleen uitvoerbaar is als “de benodigde capaciteit op tijd kan worden geworven in de krappe arbeidsmarkt”. Structureel heeft de fiscus 26 fulltime-medewerkers nodig. Incidenteel zijn er 3,5 benodigd.

Verder moet ook de bestaande informatievoorziening worden aangepast om het toezicht uit te kunnen voeren. Het “risicogeoriënteerd toezicht” is alleen mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van een nog te ontwikkelen risicomodel. Daarnaast moeten gegevens worden uitgewisseld met andere partijen die zich met de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme bezighouden. De Belastingdienst verwacht ook dat er zal worden geprobeerd om het verbod te omzeilen.

“In zijn algemeenheid geldt dat het instellen van een limiet aan het bedrag dat in contanten mag worden
betaald een barrière opwerpt tegen witwassen en terrorismefinanciering. Maar de inschatting is dat op
den duur naar alternatieven zal worden gezocht om dit verbod te omzeilen”, aldus de fiscus over de fraudebestendigheid van het voorstel. Zo bestaat de mogelijkheid dat contante betalingen boven de drieduizend euro buiten de administratie worden gehouden of dat transacties worden opgeknipt.

De Belastingdienst verwacht dat de incidentele kosten voor het toezicht op het verbod 4,2 miljoen euro bedragen, waarvan meer dan 3,5 miljoen euro naar de automatisering gaat. Structureel kost het toezicht de belastingbetaler 3,1 miljoen euro per jaar. Als het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer wordt aangenomen zou het toezicht op het verbod op contante betalingen boven de drieduizend euro op 1 juli 2023 kunnen worden ingevoerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde vorige week dat het voorstel tot ongekende massasurveillance kan leiden. Privacystichting Privacy First noemt het een bancair sleepnet en de Raad van State sprak eerder van een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers. In een toelichting op het wetsvoorstel erkent Kaag dat de effectiviteit van het gezamenlijk monitoren van transacties door banken, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, niet onomstotelijk vaststaat. Wel zou naar aanleiding van het advies van de Raad van State de reikwijdte van de transactiemonitoring zijn beperkt, maar exacte details werden bij de aankondiging niet gegeven.

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl