Van Huffelen: lessen coronabewijs gebruikt voor Europese digitale identiteit

Door Anoniem: Argumenten en ministers die het volk gerust stellen
kunnen in de toekomst altijd gewijzigd en vervangen worden
onder het beleid en door opdracht van de toezichthouder de EU.

NL/EU2022

Bijvoorbeeld de EU. Maar misschien wordt het door nationale overheden beslist, helemaal “vrijwillig” – met volledig behoud van nationale soevereiniteit uiteraard, het heeft niets te maken met geuite wensen van de EU, het WEF of andere lobbygroepen – hoewel Nederland daar wel veel “begrip” voor zal hebben.

De reden dat de EU of nationale overheden dat dan kunnen doen, is omdat het “nodig” is. Bijvoorbeeld als nieuwe bezuinigingen op de zorg en de daarmee veroorzaakte vermindering van ziekenhuisbedden ervoor zorgen dat een doodgewone griepvariant in combinatie met de gebruikelijke gevallen van kanker, hartinfarcten etc. leidt tot “overbelasting van de zorg”. Dan moet opeens gecontroleerd worden waar iedereen zich op elk moment bevindt alsmede of diegene griep onder de leden heeft. Dat is dan “nodig”.

Of nee, nog beter, er moet dan ook gecontroleerd worden wie er mogelijk griep onder de leden heeft – dus een statistische waarschijnlijkheid die berekend wordt op grond van ieders bewegingen en verblijfplaatsen in de afgelopen twee weken, waarop dan een algoritme met een kansberekening wordt losgelaten. Dat noemt Jaap van Dissel dan gelocaliseerde risicobepaling en dan is het wetenschappelijk. Dat is dan allemaal “nodig” geworden – in de ogen van onze totalitaire heersers die zichzelf “democraten” vinden.

Vervolgens worden de gegevens uit de genoemde nationale “authentieke bronnen” ook zonder toestemming van de betrokkenen geüpload naar het Europese systeem met “wallets”. Voorzorgshalve, het is alleen een “gereedschapskist” (toolbox). En ja, dan is er technisch geen enkel beletsel meer om die wallet ook zonder toestemming van de betrokkene uit te lezen. Alleen als het “nodig” is natuurlijk, maar dat wordt beoordeeld door de EU.

Oh ja, dat uitlezen kan trouwens ook zonder dat de betrokkene dat zelf hoeft te weten – naar gelang het oordeel van “de bevoegde diensten”. Immers, dat is beter om de publieke rust te bewaren in “crisis-tijd” (zo’n “tijdelijke” crisis die nooit meer ophoudt omdat ie telkens wordt verlengd om wisselende redenen, net als in Orwells 1984; net als in de echte wereld in 2021-heden). Dit ter preventie van “ongewenste massale bewegingen” die “een gevaar zouden vormen voor de openbare orde en de veiligheid”.

Zou dat een aantasting zijn van het privéleven van mensen, in strijd met de AVG en artikel 8 EVRM? Nee hoor, want wat “nodig is in een democratische samenleving” (artikel 8 lid 2 EVRM), dat wordt voortaan bepaald door de regeringen in overleg met de EU. Rechters conformeren zich daaraan en gaan niet nog eens apart toetsen aan andere maatstaven. Als de regeringen iets “nodig” vinden, dan kan volgens “marginaal toetsende” hoge rechters niet worden uitgesloten dat het nodig is, en daarom moet het geacht worden nodig te zijn. Op die manier wordt er “voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste”. Allemaal volstrekt in overeenstemming met de beginselen van de rechtsstaat.

Orwell had het kunnen schrijven: “The rule of law is that governments are allowed to do whatever they want. That is the law. The rule is that there is no rule for governments, only for citizens. And governments can change those rules every day. Like in the War against Covid, followed by the War in Ukraine, followed by the War against New Flu, followed by the War against Climate Change, followed by the War against the Traitors Who Take Long Showers and Therewith Declare Themselves to Be Enemies of the People.”

Dat soort dingen zijn inmiddels al “nodig”. Bijvoorbeeld toen de Nederlandse regering eind december 2020 besloot dat Nederlanders die op dat moment in het buitenland op vakantie waren, opeens niet zomaar terug mochten naar hun eigen land. Zonder vooraankondiging, zonder waarschuwing. Dat was “nodig” voor alle buitenlanden die door Nederland waren aangewezen als “hoogrisicogebied”. En Nederland had ALLE landen ter wereld aangewezen als “hoogrisicogebied”, hoe weinig corona-besmettingen er ter plaatse ook waren. Dat was volgens de Nederlandse regering “nodig”. Toen een rechter het daar niet mee eens was, werd de rechtszaak een paar dagen later nog eens herhaald. Toen vond de rechter het opeens wel in orde wat de Nederlandse regering deed.

Dag, dag, democratische rechtsstaat! Dag, dag, vrijheid! Welkom, Brave New Europe!

M.J.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl