Tweede Kamer wil dat NZa stopt met verzamelen persoonsgegevens ggz-patiënten

De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stopt met het verzamelen van persoonlijke gegevens van 800.000 ggz-patiënten. Een motie van de SP en GroenLinks werd unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Sinds 1 juli ontvangt de NZa informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 januari volgend jaar moeten behandelaars ook de antwoorden op de HONOS+-vragen doorgeven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

“De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren”, aldus de NZa. Deze informatie zal echter zonder toestemming van de patiënt worden gedeeld. Patiënten kunnen door het invullen van een privacyverklaring bij hun behandelaar wel aangeven dat ze bezwaar maken tegen het delen van hun gegevens.

De NZa had eerder al aangegeven dat de ontvangen informatie gedepersonaliseerd is en niet valt te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen. Ook minister Kuipers van Volksgezondheid erkende dat het mogelijk is om patiënten te identificeren door het combineren van datasets. “Er is bij de introductie van het zorgprestatiemodel bewust gekozen om bepaalde data gepseudonimiseerd op te slaan. Aan het begin is er ook een onderzoek gedaan door de Autoriteit Persoonsgegevens. Er loopt nu opnieuw een onderzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik wil dat eigenlijk afwachten. Dat is de reden waarom ik de motie wil ontraden”, zo liet minister Helder van Langdurige Zorg over de motie weten.

In een eerste versie van de motie wilden SP-Kamerlid Hijink en GroenLinks-Kamerlid Westerveld dat de NZa stopt met het verzamelen van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens van ggz-patiënten. De Kamerleden kwamen vervolgens met een aangepaste motie waarin het kabinet wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat de NZa geen persoonsgegevens opvraagt of ontvangt en andere vormen van data, voor controle en handhaving, na ontvangst en controle verwijdert, zodat de scheiding tussen de zorgvraagtyperingsdata en de controledata onomkeerbaar is. Alle 150 Kamerleden stemden voor de motie.

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl