Toezichthouders zeer bezorgd over plan Brussel om chatberichten te scannen

De Europese privacytoezichthouders zijn zeer bezorgd over plannen van de Europese Commissie om chatdiensten en andere techbedrijven te verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers op kindermisbruik te scannen en spreken van een serieus risico voor de fundamentele rechten van 450 miljoen Europeanen.

Het voorstel legt verplichtingen op aan providers, hostingdiensten, communicatiediensten, appstores, internetproviders en andere diensten om kindermisbruikmateriaal te detecteren, melden, verwijderen en blokkeren en grooming tegen te gaan. De Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) stellen in een gezamenlijke opinie dat kindermisbruik een zeer ernstig misdrijf is, maar dat bij de inperking van privacy en databescherming de essentie van deze fundamentele rechten moet worden gerespecteerd en beperkt tot wat strikt noodzakelijk en proportioneel is (pdf).

Volgens de EDPS en EDPB vormt het voorstel van de Europese Commissie in zijn huidige vorm een groter risico voor individuen en de samenleving in zijn geheel dan voor criminelen die voor kindermisbruik worden vervolgd. De toezichthouders maken zich zeer grote zorgen over de impact die de voorgestelde maatregelen op de privacy en persoonlijke data van personen zullen hebben.

Het gebrek aan details, duidelijkheid en precisie brengt het risico met zich mee dat het voorstel de basis legt voor het controleren van alle soorten digitale communicatie, aldus de toezichthouders. Het voorstel kan zelfs de personen schaden die het zou moeten beschermen. Ook zou de vertrouwelijkheid van communicatie in de Europese Unie ernstig worden aangetast.

Verder stellen de toezichthouders dat het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het scannen van communicatie zeer waarschijnlijk tot fouten zal leiden en een grote inbreuk op de privacy van burgers vormt. “De negatieve gevolgen van het monitoren van de tekst- en audiocommunicatie van individuen op een algemene basis is zo ernstig dat het niet onder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is te rechtvaardigen”, zo stelt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiórowski. De toezichthouders roepen de Europese Commissie dan ook op om het voorstel aan te passen.

Image

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl