Toezichthouders willen betere uitleg over gebruik gegevens internetgebruikers

Bedrijven, instellingen en overheden moeten beter aan internetgebruikers uitleggen hoe ze hun gegevens gebruiken, zo vinden de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). De toezichthouders starten een onderzoek naar hoe organisaties internetgebruikers kunnen informeren op een manier die iedereen begrijpt.

Volgens de toezichthouders nemen de mogelijkheden om mensen online te beïnvloeden snel toe, mede doordat organisaties steeds meer gegevens over mensen kunnen verzamelen. “Mensen moeten weten wat er achter de schermen met hun gegevens gebeurt”, zo stellen de toezichthouders in een gezamenlijke verklaring. Ze vinden dat internetgebruikers op zo’n manier moeten worden voorgelicht dat ze weten wanneer er bijvoorbeeld sprake is van beïnvloeding.

Met het onderzoek willen de toezichthouders kijken hoe bedrijven, instellingen en overheden gebruikers het beste kunnen informeren, om hen zo tegen online misleiding of misbruik van persoonsgegevens te beschermen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen de toezichthouders basisprincipes opstellen die voor “effectieve online transparantie” moeten zorgen. Daarnaast zullen de toezichthouders het kabinet erop wijzen als er voor bepaalde vormen van schadelijk gedrag nog geen goede regels en toezichtafspraken zijn.

Tevens zullen de toezichthouders met elkaar afstemmen hoe zij toezicht gaan houden op nieuwe Europese regels op het gebied van digitalisering, zoals de Digital Services Act, de Digital Markets Act, de Data Governance Act en de Artificial Intelligence Act. Die wetten gaan onder andere over de omgang met grote technologiebedrijven en de data- en platformeconomie.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl