Technisch lid vertrekt bij Toetsingscommissie wegens Tijdelijke wet AIVD

Beveiligingsexpert en oprichter van PowerDNS Bert Hubert heeft besloten om na twee jaar als technisch lid bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op te stappen. Aanleiding is een tijdelijke wet die naar alle waarschijnlijkheid dit jaar van kracht wordt en ervoor zorgt dat de AIVD en MIVD speciale bevoegdheden sneller kunnen inzetten. Vanwege deze wet kondigde eerder TIB-vooriztter Mariëtte Moussault haar vertrek aan.

De TIB is een onafhankelijke toetsingscommissie. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) geeft de inlichtingendiensten speciale bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Als de diensten deze bevoegdheden willen inzetten moeten ze een verzoek bij de minister indienen. Wanneer de minister het verzoek goedkeurt, toetst de TIB of de toestemming door de minister rechtmatig is verleend.

De “Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma” geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wiv 2017 voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de TIB, er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

“In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rond de aanstaande tijdelijke wet die de AIVD en de MIVD fors ruimere bevoegdheden moet geven in onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma. Met deze wet verschuift bovendien een deel van het toezicht van de TIB naar de CTIVD”, schrijft Hubert in zijn ontslagbrief aan de minister-president Rutte. Hij zegt daarin te begrijpen dat het aan de wetgever is om te bepalen of de diensten ruimere bevoegdheden moeten krijgen. “Maar als persoon heb ik moeite met de uitbreiding.”

Volgens Hubert blijkt uit advies van de Raad van State dat de verruiming van de bevoegdheden en de verschuiving van het toezicht niet meer ongedaan zullen worden gemaakt. “Dit maakt dat ik heb besloten mijn functie neer te leggen. Ik verzoek u dan ook mij met ingang van heden ontslag te verlenen.” De TIB laat in een reactie op het ontslag weten dat Hubert in staat is om de technisch meest ingewikkelde operaties eenvoudig uit te leggen en ervoor te zorgen dat er een gedegen besluit genomen kan worden. “De TIB is Bert dan ook zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en respecteren zijn besluit om te stoppen.”

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl