Staatssecretaris wijst naar Autoriteit Persoonsgegevens voor aanpak TikTok

Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of andere Europese privacytoezichthouders om een onderzoek naar TikTok in te stellen of de populaire video-app bij de verwerking van persoonsgegevens de AVG overtreedt. Inmiddels zijn twee van dergelijke onderzoeken gestart. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten op vragen van de Tweede Kamer.

Vorige week maakte TikTok bekend dat in december aangepast privacybeleid van kracht wordt en dan personeel buiten Europa, waaronder in China, toegang tot data van Nederlandse en andere Europese gebruikers kan krijgen. De aankondiging van het nieuwe privacybeleid was reden voor D66, GroenLinks, PvdA, DENK, ChristenUnie, PVV, Volt, CDA, SP, VVD en JA21 om Kamervragen aan de staatssecretaris te stellen.

Zo vroegen de partijen of de staatssecretaris bereid is om TikTok per direct op te roepen geen gegevens van
Europese gebruikers opgeslagen binnen de EU met China te delen. Volgens Van Huffelen kan doorgifte van persoonsgegevens in derde landen rechtmatig plaatsvinden, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden van de AVG.

“Ik vind het onacceptabel indien gegevens van Nederlandse burgers onrechtmatig worden gedeeld met de Chinese overheid. Binnenkort spreek ik met TikTok in het kader van een serie gesprekken met verschillende grote tech-bedrijven”, aldus de staatssecretaris. “Het blijft aan de onafhankelijke toezichthouder om de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen te onderzoeken en daar op te handhaven.”

Momenteel doet de Ierse toezichthouder (DPC) als leidende autoriteit van de EU onderzoek naar de wijze waarop TikTok persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om twee onderzoeken. Het eerste onderzoek richt zich op de verwerking van data van minderjarige gebruikers. Het tweede onderzoek richt zich op de overdracht door TikTok van persoonsgegevens naar derde landen waaronder China en de naleving van AVG voor deze overdrachten.

De DPC heeft haar ontwerpbesluit in het eerste onderzoek afgelopen september voorgelegd aan de
Europese privacytoezichthouders, waaronder de AP. Van Huffelen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om bij de Ierse toezichthouder na te gaan wat de status van het tweede onderzoek is. Op 6 december spreekt de staatssecretaris met TikTok en zegt dan ook de uitgangspunten van de AVG onder de aandacht te zullen brengen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl