SP wil opheldering over verzamelen van tweets door overheidsinstanties

De SP wil opheldering van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken over overheidsinstanties die op grote schaal tweets verzamelen over onder andere hun beleid zonder Twittergebruikers hierover te informeren. Het gaat onder andere om het ministerie van Sociale Zaken, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Overheidsinstanties maken gebruik van verschillende tools om het sentiment over bepaalde onderwerpen zoals beleid te peilen. De tools verzamelen tweets en maken die gereed voor data-analyse. Zo kan er bijvoorbeeld worden gezien wat burgers van bepaald beleid vinden. Tweets mogen dan openbaar zijn, gebruikers hebben geen toestemming aan de overheid gegeven om die te verwerken, zo stelde Floor Terra, adviseur bij Privacy Company, eerder deze week.

“Vindt u het wenselijk dat de overheid op deze manier, zowel herleidbare als niet-herleidbare, gegevens van
mensen opslaat en verwerkt, zonder dat mensen daarvan op de hoogte zijn?”, vraagt SP-Kamerlid Leijten vandaag aan de minister. Die moet ook duidelijk maken of ze het noodzakelijk vindt dat de overheid op deze schaal gegevens van mensen opslaat en verwerkt.

“In hoeverre vindt u dat uitlatingen op sociale media een goede, betrouwbare graadmeter zijn, in relatie tot
het verdienmodel van vele sociale mediaplatformen waarbij algoritmes bepalen wat mensen wel of niet te
zien krijgen?”, wil Leijten verder weten. Ze vraagt ook aan Bruins Slot of die kan aangeven in welke mate de overheid deze informatie gebruikt voor het bepalen van beleid.

“Erkent u dat de fixatie op sociale media-uitingen een vertekend beeld kan opleveren van problematiek die
speelt of in welke mate problematiek zich afspeelt, alsmede ook het niet signaleren van andere problemen?”, vraagt het SP-Kamerlid verder. Ook wil ze weten op welke wijze verzamelde persoonsgegevens en gemaakte profielen worden bewaard en toegepast.

“Bent u het met mij eens dat het toezicht op het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens van
mensen door overheidsinstanties toereikend zou moeten zijn en dat dit nu niet het geval is, bijvoorbeeld door
capaciteitstekorten bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Zo nee, kunt u dit uitgebreid motiveren? Zo ja, wat
onderneemt u zodat het toezicht versterkt wordt?”, vraagt het SP-Kamerlid als laatste. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl