Rijksoverheid sluit overeenkomst met Google voor gebruik van clouddienst

De rijksoverheid heeft een overeenkomst met Google Cloud gesloten zodat er binnen de regels van de AVG gebruikgemaakt kan worden van Google Workspace. Dat meldt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar besloot het ministerie van Justitie en Veiligheid dat het geen gebruik zou maken van Google Workspace zolang de software niet aan de AVG voldoet.

Het ministerie was van plan om Google Workspace in te zetten, dat voorheen bekend stond als G Suite Enterprise. Voorafgaand hieraan werd er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico’s die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico’s te verkleinen.

Uit de DPIA kwam naar voren dat erbij het gebruik van Google Workspace persoonsgegevens worden verwerkt en dit niet volgens de regels van de AVG gebeurt. Zo is er een gebrek aan doelbinding en transparantie over de inhoudelijke gegevens, is er geen grondslag voor Google en de verwerkingsverantwoordelijke, ontbreken er privacycontroles voor beheerders en gebruikers, is er een gebrek aan controle over het delen van gegevens met verwerkers en derde partijen en kunnen betrokkenen hun AVG-rechten niet uitoefenen.

“Na gesprekken tussen de minister van Justitie en Veiligheid en Google zijn deze risico’s naar het oordeel van de minister in onvoldoende mate gemitigeerd. De minister heeft daarom over deze risico’s een verzoek om voorafgaande raadpleging ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens”, zo liet de privacytoezichthouder destijds weten. De AP adviseerde de minister om Google Workspace niet te gebruiken totdat er antwoord op een aantal fundamentele vragen kan worden gegeven.

Yesilgöz meldt nu dat er een traject in gang is gezet om de vastgestelde problemen te verhelpen, zodat er wel aan de AVG wordt voldaan. Dat traject heeft ervoor gezorgd dat er nu een overeenkomst met Google is gesloten zodat de rijksoverheid Google Workspace binnen de AVG-regels kan gebruiken. Verder laat de minister weten dat de gesprekken met Google worden voortgezet om de gemaakte afspraken uit te breiden naar andere Google-diensten, zoals het Google Cloud Platform. “Dit is wenselijk om binnen de Rijksoverheid een (multi-) cloud-beleid mogelijk te maken”, aldus Yesilgöz.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl