Raad van State kritisch over wetsvoorstel dat strafbaarheid spionage uitbreidt

De Raad van State is kritisch over een wetsvoorstel van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat de strafbaarheid van spionage uitbreidt. Het voorstel maakt namelijk onvoldoende duidelijk wat strafbaar is en wat niet. Ook is de toegevoegde waarde van het voorstel onduidelijk.

Volgens de Nederlandse wet zijn op dit moment al veel spionageactiviteiten al strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om klassieke spionage zoals het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen. “We zien dat de wet nu onvoldoende mogelijkheden biedt om op te treden tegen spionageactiviteiten waarbij geen sprake is van een schending van staats- of bedrijfsgeheimen of waarbij andere schadelijke handelingen worden verricht dan het verstrekken van informatie”, stelde Yesilgöz bij de presentatie van het wetsvoorstel.

Met het wetsvoorstel wordt het strafbaar om spionageactiviteiten te verrichten voor een buitenlandse overheid en daardoor zwaarwegende Nederlandse belangen in gevaar te brengen, zoals de nationale veiligheid en de veiligheid van personen. Hiervoor kan een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd. Daarnaast zijn ook personen die anderen aanzetten tot het uitvoeren van zulke handelingen voor een ander land strafbaar op grond van de nieuwe bepaling.

De nieuwe strafbaarstelling creëert een extra instrument voor het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten om op te treden wanneer de inlichtingen- en veiligheidsdiensten spionage vaststellen. De minister stuurde het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State, maar het adviesorgaan is kritisch. Zo maakt de term “handelingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid” onvoldoende duidelijk wat strafbaar is en wat niet.

“Deze term kan allerlei handelingen omvatten, zoals het verspreiden van desinformatie, het beïnvloeden van besluitvorming en het intimideren van bevolkingsgroepen. Voor de rechtszekerheid en voor een effectieve handhaving is van belang dat de wet de strafbare handelingen zo nauwkeurig mogelijk afbakent”, aldus de Raad van State. Die adviseert het kabinet om in het wetsvoorstel expliciet te omschrijven welke specifieke handelingen strafbaar worden gesteld.

Daarnaast merkt de Raad van State op dat het Wetboek van Strafrecht nu al verschillende bepalingen bevat die kunnen worden ingezet om op te treden tegen spionageactiviteiten. De regering wordt dan ook geadviseerd om beter uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe strafbaarstelling.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl