Raad van State kritisch over kabinetsvoorstel voor hergebruik persoonsgegevens

Na de Autoriteit Persoonsgegevens is ook de Raad van State (RvS) kritisch over een wetsvoorstel van het kabinet voor het hergebruik van overheidsinformatie, waaronder persoonsgegevens. De RvS adviseert het kabinet het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer, tenzij het wordt aangepast. Ook de AP adviseerde een grondige aanpassing.

Met de Wet implementatie Open data richtlijn moedigt het kabinet overheidsinstellingen aan om overheidsdata, inclusief persoonsgegevens, beschikbaar te stellen voor hergebruik, zodat die ook voor andere toepassingen zijn te gebruiken. Zo moet overheidsdata beschikbaar komen voor bijvoorbeeld onderzoek, maar ook voor commercieel gebruik. Die data moeten volgens het voorstel ook doorzoekbaar zijn met software en te combineren zijn met andere data.

Het wetsvoorstel verplicht om gegevens uit wetenschappelijk onderzoek openbaar te maken en beschikbaar te maken voor hergebruik. “Deze verplichting gaat veel verder dan de Europese richtlijn: die gaat ervan uit dat onderzoekers zelf bepalen welke gegevens ze openbaar maken”, aldus de RvS. Het adviesorgaan noemt de verplichting een inbreuk op het grondrecht van (intellectuele) eigendom.

Zo mist de RvS in het voorstel een onderbouwing van het nut en de noodzaak van deze verplichting. Zij vindt dat deze verplichting in de wet zelf moet worden uitgewerkt met betrokkenheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voegt daaraan toe dat het onderwerp niet past in een wetsvoorstel dat alleen uitvoering geeft aan een Europese regeling.

Anonimiteit

De Raad van State gaat ook in op het hergebruik van persoonsgegevens. Dat is in beginsel niet toegestaan, maar mag wel wanneer de data is geanonimiseerd. “Alleen, het is voorstelbaar dat anonieme gegevens later, met snellere en slimmere computers, alsnog teruggerekend kunnen worden tot de oorspronkelijke persoonsgegevens”, zo waarschuwt de Raad van State. De overheidsorganisaties die de gegevens ooit hebben verstrekt, blijven ervoor verantwoordelijk dat burgers of bedrijven die de gegevens hebben ontvangen dat niet doen. Iets dat een “lastige opgave” is, voegt de RvS toe.

“Het zou niet aan overheidsinstellingen overgelaten moeten worden om af te wegen of persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. Uiteindelijk behoor jij zelf te beslissen over jouw data. Tenzij de wetgever – en dus niet een overheidsorganisatie zelf – bepaalt dat dat niet zo is”, zo liet AP-vicevoorzitter Monique Verdier afgelopen augustus over het wetsvoorstel weten.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl