PvdD en SP willen periodieke pentesten om privacy treinreizigers te beschermen

De staatssecretaris herhaalde dat de privacy van treinreizigers door de AVG is geborgd. “Als het gaat om wat de NS dan allemaal moet doen om vervolgens te komen tot een goede beoordeling, kan dat misschien wel met de testen zoals de heer Van Raan die voorstelt. Maar die ruimte laat ik aan NS zelf.” De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen, die mede door de SP werd ingediend.

De bewering van de staatssecretaris is onzin, zij wil in privacy-dromenland blijven leven zodat data-rovers hun gang kunnen blijven gaan. Ten eerste kan een papieren wet per definitie feitelijke privacy niet “borgen”. Daarvoor is ook een adequate interpretatie en implementatie van die wet vereist. De staatssecretaris leeft in een papieren wereld en verwart die met de echte wereld.

Ten tweede maken de uitspraken van de Raad van State in rechtszaken over de privacy van treinreizigers eind vorig jaar (https://www.security.nl/posting/731134/Privacyactivist+verliest+hoger+beroep+over+anonieme+OV-chipkaart) duidelijk dat die privacy in Nederland zelfs op papier niet is geborgd, omdat de NS door middel van het opstellen van dwingend opgelegde algemene voorwaarden, die dan als “contract” worden opgevat in de zin van artikel 6 lid 1 onder b AVG, de bedoeling van de AVG en van artikel 8 EVRM kan omzeilen.

De Raad van State weigerde zelfs om de zaak rechtstreeks aan artikel 8 EVRM te toetsen, ondanks de wettelijke plicht daartoe, omdat de RvS simpelweg aannam dat de AVG alle waarborgen biedt die artikel 8 EVRM biedt of beoogt te bieden. Zelfs als dat zo zou zijn (quod non), dan nog is een rechtstreekse toetsing verplicht als een rechtzoekende dat betwist. De RvS heeft echter, in lijn met de regeringen-Rutte, maling aan zo’n verdragsrechtelijke verplichting van Nederland. Appellant stapte in die zaak vervolgens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat hof verklaarde de zaak om onduidelijke redenen niet-ontvankelijk. Zie: https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1174-hoger-beroep-michiel-jonker-inzake-privacy-aantastingen-connexxion-en-ns.html onder “update 6 oktober 2022”.

Er is dus geen rechtsbescherming tegen privacyschending in het OV. Daarom is het terecht dat de PvdD en de SP andere, wel functionerende waarborgen willen om het schenden van de privacy van treinreizigers tegen te gaan.

In mijn ogen gaan ze daarin nog niet ver genoeg, maar meer zal politiek op dit moment wel niet haalbaar zijn.

Ondertussen wordt onze privacy steeds verder door het afvoerputje gespoeld, in het openbaar vervoer maar ook elders. Slaapwandelend naar de afgrond, om straks wakker te worden in een wereld waarin we van wieg tot graf gecontroleerd en gemicromanaged worden met behulp van digitale bewakings- en beïnvloedingssystemen. Maar ja, schapen willen natuurlijk graag een herder en een herdershond, dat voelt prettig voor ze, het geeft een gevoel van houvast.

M.J.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl