Privacytoezichthouder heeft nog 1100 privacyklachten op de plank liggen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nog altijd elfhonderd privacyklachten op de plank liggen die wachten om te worden behandeld. Eind 2020 waren dat er nog bijna tienduizend. De toezichthouder heeft op dit moment 790 klachten van burgers over privacyschendingen in behandeling. Dat laat minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid weten op vragen over de begroting van het ministerie.

Vorig jaar ontving de AP bijna 19.000 privacyklachten. Dit jaar verwacht de privacytoezichthouder ruim 17.000 klachten te ontvangen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde eerder dat het niet voldoende is uitgerust om effectief te zijn als toezichthouder. Zo is het naar eigen zeggen onvoldoende in staat om organisaties waarover wordt geklaagd aan te spreken op hun gedrag. Of om er door middel van onderzoek en handhaving voor te zorgen dat zij de AVG alsnog gaan naleven.

Minister Yesilgoz was door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid gevraagd of de AP wel over voldoende budget beschikt voor het uitvoeren van haar taken. “Het kabinet wil fundamentele rechten online beter beschermen. Daarom trekt het kabinet extra middelen uit voor het toezicht. Als het gaat om het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens krijgt de AP er in 2023 vier miljoen euro bij. In 2024 is dat zes miljoen euro. Vanaf 2025 krijgt de AP er structureel acht miljoen euro bij”, antwoordt ze daarop.

Volgens de minister bepaalt de Autoriteit Persoonsgegevens als onafhankelijke toezichthouder zelf hoe het de beschikbare middelen inzet. “De AP werkt risicogestuurd en richt zich vooral op ondernemingen of bedrijven die om extra aandacht vragen. Het aantal strategische en tactische risicoanalyses is door capaciteit en de gekozen prioritering nog beperkt. Hier wordt wel aan gewerkt”, zo laat ze weten over de capaciteit voor het uitvoeren van risicoanalyses.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl