Privacyonderzoek naar delen vaccinatiedata RIVM voor onderzoek oversterfte

Door Anoniem: Als je dood bent gegaan in een ziekenhuis mogen ze zonder problemen (delen van) jouw lichaam gebruiken voor proeven en studenten maar of je gevaccineerd was, dat mogen ze niet weten, want dan is het privacy…
terwijl dat volgens mijn ervaring alleen geldt voor directe nabestaanden en dan alleen nog voor informatie die de overledene nadelig zou kunnen beinvloeden.. (dus of die bezopen was, onder de drugs zat of aids had ofzo… NIET dat ie gevaccineerd was).

Klinkt een beetje krom in mijn optiek.

Nou, volgens mij is dat niet zo, het gebruik van een lichaam of delen ervan mag alleen met toestemming gebeuren, maar dat nog geheel terzijde.

Het gaat er niet zozeer om of het nu zo enorm veel daadwerkelijke privacy-impact heeft als die gegevens gebruikt worden voor onderzoek. Het gaat er ook niet eens om of het nu zo’n enorm geheim is of iemand wel of niet gevaccineerd is.

Waar het om gaat is dat er een wet is waarin is vastgelegd wat er met die gegevens gedaan kan worden en hoe die behandeld moeten worden. In die wet staat dat de nu gewenste toepassing niet is toegestaan. Er is een wens om dat toch te doen, dus nu wordt er gezocht naar mogelijkheden om alsnog de in het verleden onder bepaalde condities verzamelde gegevens te gebruiken voor de nu gewenste toepassing, ondanks dat er een wet is waarin staat dat het niet mag.

Waar het dus wel over gaat is het principe van de rechtstaat; het fundamentele uitgangsprincipe dat de staat zich aan de eigen wetten houdt. Als de staat op elk gewenst moment waarop het even beter uitkomt kan stoppen met zich aan de eigen wet houden dan kan je niet meer volhouden dat je een rechtsstaat bent. Er zijn, ook in de wet benoemde, mogelijkheden waaronder de staat buitengewone maatregelen kan treffen en andere wetgeving, al dan niet tijdelijk, opzij kan schuiven, maar dat betreft dan omstandigheden zoals noodtoestanden, oorlog, of ernstige bedreigingen van de nationale veiligheid. Gewenst statistisch onderzoek uitvoeren naar de werking van een vaccinatie is niet zo’n noodtoestand.

Het gaat over het principe van rechtszekerheid; dat als je nu iets doet onder de wet die nu van toepassing is, je niet op een later moment daar nog op afgerekend kan worden. Als de overheid met terugwerkende kracht (we hebben het hier over gegevens verzameld over meerdere jaren) de wet kan aanpassen dan is er geen rechtszekerheid meer.

Het gaat ook over het principe van de vertrouwelijkheid tussen arts en patient. Het onderzoek omvat meer dan alleen de vaccinatie-status, de wens is te kijken over er verhoogde sterfte is en waar dat dan door komt. Dat is waarom de minster ook zegt dat het gaat om “koppelbare” gegevens. De vertrouwelijkheid tussen arts en patient is ook vastgelegd in wetgeving.

Het is heel makkelijk dit af te doen als “oh jee mensen zeuren weer over hun privacy, wat maakt het uit, het zijn alleen een paar onderzoekers die willen nagaan waar mensen aan dood gegaan zijn, who cares, dat gezeik over privacy elke keer weer”, maar het gaat niet alleen en uitsluitend om privacy; het betreft veel diepere en fundamenteler principes als de uitgangspunten van een rechtsstaat en de rechtszekerheid van burgers. Die zaken zijn het waard om je druk over te maken.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl