Overheid stopt met Facebook als privacyrisico’s niet worden opgelost

De Rijksoverheid stopt met het gebruik van Facebookpagina’s als de huidige privacyrisico’s niet worden opgelost. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats wat de gevolgen wanneer de overheid niet meer via Facebook communiceert. Begin dit jaar liet de Rijksoverheid een privacyonderzoek naar het gebruik van Facebookpagina’s uitvoeren. Aanleiding was een verzoek van de Duitse privacytoezichthouder aan de Duitse regering en andere overheidsinstellingen dat die vanwege de privacyrisico’s hun Facebookpagina’s zouden moeten sluiten.

Het onderzoek naar de Facebookpagina’s, uitgevoerd door de Haagse Privacy Company, leverde acht privacyrisico’s op, waarvan er zeven als hoog zijn beoordeeld. Zo gebruikt Facebook trackingcookies op een misleidende manier, aldus de onderzoekers. Gegevens over het gedrag van paginabezoekers worden verzameld, zonder dat voldoende inzicht wordt gegeven in de logica van het gebruik van die gegevens om gepersonaliseerde berichten, aanbevolen andere content en advertenties te tonen.

Ook zijn er zorgen over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en derde partijen. Zo is het mogelijk om gebruikers bij het verstrekken van gepseudonimiseerde gegevens aan de Amerikaanse overheid toch te identificeren. Tevens stellen de onderzoekers van de Privacy Company dat er beperkingen zijn bij het uitoefenen van privacyrechten.

Volgens de Privacy Company blijkt uit het onderzoek dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebookpagina’s als Facebook geen maatregelen neemt om de hoge risico’s te verlagen. Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering neemt die conclusie over. “Indien de risico’s onvoldoende worden weggenomen, is
er geen andere mogelijkheid dan te stoppen met het gebruik van Facebookpagina’s door de overheid”, zo laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, is het niet eens met de bevindingen en de conclusies van het privacyonderzoek. De overheid is inmiddels in gesprek met Meta over het nemen van maatregelen naar aanleiding van het privacyonderzoek. Daarnaast wordt nu onderzocht wat de gevolgen zijn van het stoppen met Facebookpagina’s voor overheidscommunicatie. Het onderzoek zou begin volgend jaar gereed moeten zijn.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl