Onderzoek: meeste ambtenaren hebben geen rechten om software te installeren

De meeste ambtenaren hebben geen rechten om software op werksystemen te installeren. Dat is alleen voorbehouden aan systeembeheerders, zo stelt I&O Research op basis van onderzoek onder meer dan driehonderd ambtenaren (pdf). Ook geeft een meerderheid van de ambtenaren aan dat tweefactorauthenticatie is verplicht bij het inloggen op systemen. Daarmee scoort de overheid op deze vlakken beter dan het bedrijfsleven, waar het gebruik van deze maatregelen lager ligt.

Verder stellen de meeste ambtenaren (53 procent) dat er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van zakelijke smartphones, laptops en tablets voor privé en/of zakelijk gebruik. Bij medewerkers van grote bedrijven bedraagt dit 45 procent. Daarnaast blijkt dat er binnen de overheid vaker regels zijn opgesteld voor veilig thuiswerken. Wel blijkt dat ambtenaren bij de semioverheid minder vaak dan andere ambtenaren regels of richtlijnen hebben voor het online gedrag op hun werk.

Grote verschillen tussen overheid en bedrijfsleven zijn ook zichtbaar bij het eventueel opleggen van sancties aan medewerkers die zich niet aan de regels voor veilig online gedrag houden. Bij de grote bedrijven vindt 51 procent van het personeel dat collega’s die zich structureel niet aan de regels voor online veilig gedrag houden ontslagen moeten kunnen worden. Bij de overheid is dit 38 procent. Verder vindt 30 procent van de ambtenaren dat medewerkers die zich wel aan de regels houden een beloning moeten krijgen, terwijl dit bij grote bedrijven 23 procent is.

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl