NZa stelt verplichte aanlevering zorgvraagtypering tijdelijk uit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen tot 1 januari volgend jaar uit te stellen. Reden is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken, zo laat de Zorgautoriteit zelf weten.

De NZa kwam afgelopen juli onder vuur te liggen omdat het sinds 1 juli gegevens over honderdduizenden ggz-patiënten verzamelt, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. De Zorgautoriteit ontvangt informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep.

In een aparte informatiestroom ontvangt de NZa gegevens over de zorgvraagtypering, waaronder de antwoorden op de HONOS+-vragen, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

Critici van de dataverzameling spreken van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim. “Het gaat om het massaal doorbreken van het medisch beroepsgeheim. Dat waarborgt datgene wat in vertrouwen tussen beide is uitgewisseld. Door het zonder toestemming opsturen van gepseudonimiseerde HONOS+-lijsten richting NZa wordt het medisch beroepsgeheim doorbroken. Immers, pseudonimiseren vertraagt slechts het tot persoon herleiden van data en sluit het niet uit”, liet W.J. Jongejan van ZorgIctZorgen destijds weten.

De NZa stelt dat de informatie gedepersonaliseerd is en niet te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens had eerder al aangegeven dat medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt mogen worden verstrekt. Deze maand heeft de privacytoezichthouder aangegeven dat het alsnog goed gaat bekijken of de aanlevering van gegevens aan de NZa wel onderbouwd is.

Het registreren van de zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op de factuur moet sinds 1 juli aan de NZa worden aangeleverd. De verplichte uitvraag van de HoNOS+ vragenlijsten die vanaf 1 oktober zou starten is nu met drie maanden uitgesteld tot 1 januari 2023. Naar aanleiding van de berichtgeving over de dataverzameling door de NZa vroegen D66 en SP minister Kuipers van Volksgezondheid eind juli om opheldering. De Kamervragen zijn nog altijd niet beantwoord.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl