Nieuwe regeling moet cyberweerbaarheid spoor- en wegvervoer versterken

Ook binnen het spoor- en wegvervoer moet cyberweerbaarheid structureel aandacht krijgen en daarom zal er volgend jaar een nieuwe regeling van kracht worden, zo laat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten. De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) verplicht vitale aanbieders om ernstige cyberincidenten te rapporteren en maatregelen te nemen om hun systemen tegen aanvallen te beschermen.

Sinds vorig jaar juli is de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW van kracht, die geldt voor sectoren die onder Infrastructuur en Waterstaat vallen. De regeling beschrijft het beleid, processen en procedures die vitale aanbieders in deze sectoren moeten nemen en is een uitwerking van de zorgplicht die in de Wet beveiliging netwerken informatiesystemen is vastgelegd.

Deze regeling was voorheen alleen van toepassing op de sectoren luchtvervoer, vervoer over water en drinkwater en vervoer. Spoor- en wegvervoer vielen buiten de regeling. Door een vandaag aangekondigde aanpassing gaat de regeling ook voor het spoor- en wegvervoer gelden en moet ervoor zorgen dat cyberweerbaarheid ook in deze sectoren “structureel aandacht” krijgt, zo staat in een uitleg over de regelwijziging.

Volgens de minister voldoen de meeste aanbieders in deze twee sectoren waarschijnlijk uit eigen beweging en op grond van de Wbni al aan de meeste eisen die in de regeling staan. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan hebben ze iets minder dan vijf maanden om dat wel te doen. De nieuwe regeling moet namelijk vanaf 1 januari 2023 in werking treden, aldus minister Harbers. Het publiek en andere partijen kunnen tot 23 september van dit jaar via Internetconsultatie.nl op de aangekondigde regelwijziging reageren.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl