NCTV: bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op basis van de nieuwste Risico- en Crisisbarometer (RCB). Eerder stonden terrorisme en infectieziekte bij mens en dier nog bovenaan. Met de RCB wordt in kaart gebracht welke risico’s en dreigingen het publiek voor de nationale veiligheid ziet. Aan het onderzoek namen 2300 Nederlanders deel.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders denken dat cyberdreigingen en georganiseerde criminaliteit
de grootste kans hebben om zich voor te doen in Nederland. Verder maakt bijna de helft van de Nederlanders zich zorgen om cyberdreigingen en geopolitieke dreigingen. De zorgen zijn verschoven van terrorisme, infectieziekten en spanningen tussen bevolkingsgroepen, naar cyberdreigingen, geopolitieke dreigingen en uitval van vitale processen.

Rol overheid

Als het gaat om het voorkomen van cyberdreigingen vindt 43 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat de overheid te weinig doet. Een kwart vindt dat de overheid voldoende doet en 29 procent weet het niet/heeft geen mening. Het resterende deel stelt dat de overheid niets aan cyberdreigingen kan doen of juist te veel doet.

Verder blijkt dat dertig procent van de Nederlanders helemaal geen vertrouwen of weinig vertrouwen heeft in de informatievoorziening van de overheid bij een ramp of crisis, tegenover 27 procent die heel veel en veel vertrouwen heeft. Veertig procent heeft niet veel, maar ook niet weinig vertrouwen. De uitkomsten van de barometer worden gebruikt voor planvorming en de voorbereiding op risico- en crisiscommunicatie. In het najaar van 2022 wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Image

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl