NCSC deelt voortaan dreigingsinformatie met niet-vitale bedrijven

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zal vanaf vandaag ook met niet-vitale bedrijven dreigingsinformatie delen. Tot vandaag mocht het NCSC deze informatie alleen delen met organisaties die als vitaal zijn aangemerkt of binnen de rijksoverheid vallen. Er was niet altijd een grondslag in de wet voor het NCSC om dreigings- en incidentinformatie te verstrekken aan andere organisaties. Die organisaties wisten daarom niet dat hun systemen kwetsbaar waren, terwijl het NCSC daarover wel informatie had.

Doordat de aangepaste Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vandaag in werking treedt is er nu wel een grondslag om meer informatie te verstrekken aan meer organisaties. De Wbni regelt de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity. Primair heeft het NCSC onder andere tot taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten.

Hierdoor beschikt het NCSC regelmatig ook over informatie over digitale dreigingen of incidenten die relevant is voor andere organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om distributeurs van voedselwaren, politieke partijen of containeroverslagbedrijven. Die informatie kan per 1 december ook worden verstrekt aan die andere aanbieders of hun schakelorganisaties.

Zogeheten OKTT’s (organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten), die als schakelorganisaties van andere aanbieders fungeren, kunnen vanaf nu organisaties in hun achterban van die informatie en advies daarover voorzien. Daarnaast is er nu een grondslag voor het NCSC om in bijzondere gevallen dreigings- of incidentinformatie met andere aanbieders zelf te delen.

“We kunnen vanaf vandaag informatie over bijvoorbeeld een kwetsbaarheid of ransomware aanval die eraan komt ook delen met organisaties die niet tot de vitale organisaties of de Rijksoverheid behoren. Zo maken we ook die organisaties digitaal veiliger en daarmee Nederland”, zegt NCSC-directeur Hans de Vries.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl