Nauwkeurigheid Basisregistratie Personen gestegen naar 97,4 procent

De nauwkeurigheid van de Basisregistratie Personen (BRP) is op persoonsniveau vorig jaar gestegen naar 97,4 procent, dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten op basis van onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat wil zeggen dat in 97,4 procent van de gevallen de personen die in de BRP op een adres staan ingeschreven, er ook daadwerkelijk wonen.

De gegevens in het BRP worden voor allerlei doeleinden gebruikt. “Het is daarom belangrijk om te weten hoe betrouwbaar deze adresgegevens zijn”, aldus het CBS. Sinds 2013 laat het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom onderzoek naar de kwaliteit van de Basisregistratie Personen doen. Voor het onderzoek is er onder 2500 adressen een steekproef uitgevoerd, waar ieder adres volgens het CBS evenveel kans had om in de steekproef terecht te komen.

Afgelopen oktober en november zijn deze adressen vervolgens bezocht door een interviewer, om per adres na te gaan wie er daadwerkelijk wonen of een briefadres hebben. Om te bepalen of de werkelijke situatie overeenkomt met de registratie zijn de antwoorden van de geïnterviewde bewoners vergeleken met de gegevens uit de BRP. Voor ieder adres is deze vergelijking zowel op persoons- als op adresniveau gemaakt.

De BRP had vorig jaar op persoonsniveau een nauwkeurigheid van 97,4 procent, tegenover 96,3 procent in de vorige meetperiode. Op adresniveau bedroeg de nauwkeurigheid 95,2 procent ten opzichte van 93,8 procent in 2018. Het kwaliteitspercentage op adresniveau geeft het percentage bewoonde adressen aan waarop exact dezelfde personen worden aangetroffen die er volgens de BRP ingeschreven staan. Op een correct adres worden alle ingeschreven personen daadwerkelijk aangetroffen en wordt geen enkel onbekend persoon aangetroffen.

“Bij zowel de toename van het kwaliteitspercentage op persoonsniveau als adresniveau moet de kanttekening plaatsen worden dat het huidige onderzoek plaats gevonden heeft tijdens de corona pandemie. Daarom zal pas bij een volgend onderzoek bevestigd worden of deze toename in kwaliteitspercentage blijvend zal zijn”, zo stellen de onderzoekers over de toename van de nauwkeurigheid. Daarnaast vindt er nog een onderzoek plaats naar de maximaal haalbare nauwkeurigheid.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl