Ministers sturen nieuwe inlichtingenwet AIVD en MIVD naar Tweede Kamer

Ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Ollongren van Defensie hebben een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden geeft naar de Tweede Kamer gestuurd. Onlangs besloot Bert Hubert, technisch lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), vanwege het wetsvoorstel op te stappen.

De “Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma” geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de TIB, er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

Verder wordt het mogelijk om tijdens een lopend onderzoek waarbij een aanvaller overstapt naar een nieuwe server of apparaat, deze te blijven volgen zonder dat er eerst toestemmingsaanvraag moet worden ingediend. Normaliter hadden de inlichtingendiensten eerst toestemming moeten vragen aan de minister en moet de TIB deze toestemming toetsen.

Verder verruimt het wetsvoorstel de medewerkingsplicht van derde partijen, zoals telecomproviders en opslagdiensten. De inlichtingendiensten kunnen gegevens opvragen bij aanbieders van telecommunicatie- en opslagdiensten. Het gaat dan meestal om het opvragen van disk-images van servers.

“In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rond de aanstaande tijdelijke wet die de AIVD en de MIVD fors ruimere bevoegdheden moet geven in onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma. Met deze wet verschuift bovendien een deel van het toezicht van de TIB naar de CTIVD”, schreef Hubert in zijn ontslagbrief aan de minister-president Rutte. Volgens Hubert blijkt uit advies van de Raad van State dat de verruiming van de bevoegdheden en de verschuiving van het toezicht niet meer ongedaan zullen worden gemaakt.

Bulkdatasets

Daarnaast kan het publiek binnenkort reageren op een aanpassing van de tijdelijke wet, waarin op verzoek van de TIB en CTIVD onder meer een passend juridisch kader wordt gegeven voor het verwerken van bulkdatasets op basis van bijzondere bevoegdheden. Daarnaast wordt in deze “nota van wijziging” een bindende toets via de TIB vooraf geïntroduceerd als de diensten tijdens een dreiging verkeers- en locatiegegevens van een persoon willen bijhouden.

Verder is het kabinet van plan om de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uitgebreid te herzien. Een brief hierover gaat binnenkort naar de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl