Ministerie onderzocht of nevenactiviteiten SIDN risico voor .nl-domein zijn

Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten uitvoeren naar de nevenactiviteiten van SIDN en of die leiden tot risico’s voor de continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is de organisatie die sinds 1996 de .nl-domeinnamen beheert.

“Het maatschappelijk belang van continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein is groot. Eventuele risicovolle nevenactiviteiten van SIDN zouden hierop een negatieve invloed kunnen hebben”, stelt minister Adriaansens van Economische Zaken. Naar aanleiding van signalen van de Vereniging van Registrars (VvR) over risico’s over de nevenactiviteiten van SIDN besloot Economische Zaken een onderzoek uit te laten voeren.

De VvR stelt dat SIDN vanuit principieel oogpunt zich niet bezig zou moeten houden met andere zaken dan het beheren van het .nl-domein. Een deel van de door SIDN ontplooide nevenactiviteiten zou daar niet aan bijdragen, maar wel de kosten voor het .nl-domein verhogen, aldus de Registrars. Die claimen verder dat de nevenactiviteiten van SIDN kunnen leiden tot hogere risico’s voor de continuïteit van het .nl-domein.

SIDN houdt zich bezig met verschillende nevenactiviteiten, zoals de Domeinnaambewakingsservice (DBS), SIDN Labs, SIDN Fonds en identiteits-app IRMA. Het grootste deel van de inkomsten verdient SIDN met de vergoedingen voor het registreren en verlengen van .nl-domeinnamen. Dat ging vorig jaar om een bedrag van bijna 24 miljoen euro. De nevenactiviteiten waren goed voor een bedrag van enkele tonnen.

Risico’s

Volgens de onderzoekers zijn er verschillende risico’s die het .nl-domein kan lopen door de nevenactiviteiten van SIDN. Zo kan de focus op nevenactiviteiten tot minder aandacht voor de kerntaak leiden, kunnen claims met betrekking tot nevenactiviteiten tot reputatieschade of financiële schade leiden en kunnen verliezen uit commerciële nevenactiviteiten voor financiële schade zorgen.

“Bovenstaande zou in uiterste gevallen, en zonder verdere mitigatie, kunnen leiden tot uitputting van financiële reserves van SIDN, en daarmee de stabiliteit en continuïteit van SIDN, en daarmee de stabiliteit en continuïteit van het .nl-domein in gevaar kunnen brengen”, aldus de onderzoekers. “Daarnaast zou bovenstaande kunnen leiden tot reputatieschade voor het .nl-domein, bijvoorbeeld doordat SIDN (via een nevenactiviteit) negatief in het nieuws komt.”

SIDN heeft echter voor de mogelijke risico’s maatregelen genomen, zo laten de onderzoekers verder weten. Daarnaast overweegt SIDN om het beheer van het .nl-domein onder te brengen in een separate juridische entiteit, waarin dan ook alle leveranciersrelaties komen te vallen. Minister Adriaansens zegt dat ze de uitkomst van het rapport zal meenemen in de evaluatie van het huidige convenant tussen Economische Zaken en SIDN over de waarborging van het .nl-domein. Dit convenant wordt later dit jaar vernieuwd, aangezien het na een
periode van zeven jaar afloopt.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl