Ministerie geeft in aanloop naar verkiezingen tips over desinformatie

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft desinformatie door de toenemende digitalisering een steeds grotere invloed op het publieke debat in Nederland. Daarom heeft het departement in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart een document opgesteld met juridische en praktische tips waarmee gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsorganisaties de impact van desinformatie kunnen verminderen.

“Ook gemeenten hebben steeds vaker te maken met desinformatie. Tijdens verkiezingen kan desinformatie veel impact hebben. Het kan ervoor zorgen dat burgers de stembusgang wordt belemmerd, omdat ze bijvoorbeeld onjuiste informatie over het verkiezingsproces krijgen of dat hun stemgedrag wordt be├»nvloed door misleidende informatie over partijen en kandidaten”, aldus het ministerie. Dat stelt dat het belangrijk is om richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart hier aandacht voor te hebben.

In het vandaag gepubliceerde document staat beschreven wat desinformatie is, hoe het is te herkennen, waar het toe kan leiden en op welke manier organisaties zich hierop kunnen voorbereiden en mee omgaan. “Als je te maken hebt met desinformatie, is het lastig om een afweging te maken of je moet reageren op een bericht of niet. Je moet afwegen of een eventuele reactie wel het gewenste effect heeft of bijvoorbeeld desinformatie groter maakt”, zo staat in het document.

Verder gaat het document in op de juridische mogelijkheden om desinformatie aan te pakken. Desinformatie valt in principe onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Het ministerie stelt in het document dat deze vrijheid niet onbeperkt is en kan worden beperkt, bijvoorbeeld in het geval van het aanzetten tot haat of geweld. “Maar een overheid kan niet zomaar de verspreiding van informatie beperken, louter op grond van het feit dat de
informatie onjuist of misleidend is”, laat het document tevens weten.

“Gemeenten en andere overheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in het publieke debat en ook in het beschermen daarvan. Deze handreiking draagt bij aan het vergroten van kennis over desinformatie. Daarnaast biedt het gemeenten en andere overheidsorganisaties handvatten hoe om te gaan met desinformatie, wanneer ze hiermee te maken krijgen, bijvoorbeeld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl