Minister wil verbod chatapp Signal op werktelefoons politici niet onderzoeken

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken wil geen onderzoek doen naar een verbod van chatapp Signal op de werktelefoons van ambtenaren en bewindslieden. Daarnaast adviseert ze ambtenaren om de verdwijnfunctie van chatapps niet te gebruiken.

De minister reageerde op Kamervragen van de BoerBurgerBeweging (BBB) over het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en ambtenaren. Signal biedt gebruikers een optie, in het Nederlands “verlopende berichten”, waardoor chats na verloop van tijd bij zowel de afzender als de ontvanger worden verwijderd. Er zijn zorgen dat bestuurscommunicatie die via Signal plaatsvindt mogelijk onrechtmatig wordt verwijderd.

Bruins Slot zegt geen signalen te hebben ontvangen dat ambtenaren de verdwijnfunctie gebruiken om bestuurscommunicatie te verwijderen. Toch gaat ze het advies om de verdwijnfunctie niet te activeren uit voorzorg toevoegen aan de handleiding over het opslaan van chatberichten. “Ik zal deze aanvulling op de Handleiding rijksbreed communiceren”, aldus de minister. Ook chatberichten kunnen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden opgevraagd.

BBB-Kamerlid Van der Plas wilde ook weten welke bewindslieden in het kabinet via Signal communiceren. “Ik acht niet relevant van welke chatdienst bewindspersonen gebruik maken, zolang dit maar plaatsvindt binnen het beleid of de kaders die het betreffende ministerie heeft vastgesteld”, reageert Bruins Slot daarop.

Van der Plas vroeg ook welke ministeries gebruikmaken van Signal en in hoeverre dit wordt aangemoedigd in hun beleid richting ambtenaren. “Ik heb geen overzicht van het gebruik van chatdiensten binnen de ministeries”, antwoordt de minister. “Signal wordt gezien als een veiligere variant van WhatsApp en heeft daardoor de voorkeur van diverse privacy functionarissen en Chief Information Security Officers, die mede verantwoordelijk zijn voor het beleid rondom het gebruik van chatapps binnen de eigen organisatie.”

Het BBB-Kamerlid vroeg verder of de minister bereid is het gebruik van Signal voor werkgerelateerde communicatie te ontmoedigen. “Uitgangspunt is dat het gebruik van digitale middelen mogelijkheden biedt die een zeker risicobesef vragen en dat er altijd rekening dient te worden gehouden met de aard van de informatie. Zo dient er zo min mogelijk gebruik te worden gemaakt van berichtenapps voor werkgerelateerde communicatie. Voor bestuurlijke besluitvorming wordt het gebruik van berichtenapps ontraden”, reageert Bruins Slot.

Afsluitend wilde Van der Plas weten of de minister bereid is de mogelijkheid te onderzoeken van een verbod van Signal op werktelefoons van ambtenaren van de Rijksoverheid en bewindslieden. Dat ziet de minister niet zitten. “Nee, daartoe ben ik niet bereid”, antwoordt ze.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl