Minister wil vastleggen toestemming voor uitwisselen patiëntdata vereenvoudigen

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil volgend jaar knelpunten wegnemen in het digitaal vastleggen van de toestemming van patiënten voor het uitwisselen van hun gegevens. Zo zal de landelijke implementatie van technische oplossingen zoals toestemmingsportaal Mitz en Nuts met tientallen miljoenen euro’s actief worden ondersteund. Onlangs waarschuwde stichting Privacy First nog voor het Mitz.

“Om goede zorg te kunnen verlenen moeten medische gegevens eenvoudig, snel en veilig overgedragen kunnen worden van de ene naar de andere zorgverlener. In 2023 wordt conform de afspraken in het Integraal Zorgakkoord volop ingezet op de standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”, aldus Kuipers in een memorie van toelichting op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid voor 2023.

Volgens de minister zal bij de verdere ontwikkeling en ontsluiting van informatie de toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor de patiënt, cliënt of burger centraler komen te staan. Zo zal gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Verder noemt Kuipers herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling een fundamenteel onderdeel van het optimaliseren van gegevensuitwisseling in de
zorg.

“In 2023 zullen er onder meer voorbereidingen worden getroffen voor mogelijke (aanpassingen op) wet en regelgeving. Om op korte termijn de knelpunten rondom het digitaal vastleggen van toestemming van de patiënt of cliënt weg te nemen, wordt de landelijke implementatie van technische oplossingen zoals Mitz en Nuts actief ondersteund”, laat de minister verder weten. Mitz is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd.

“De recente ontwikkeling van Mitz wordt gepresenteerd als iets nieuws, maar komt op hetzelfde neer: één oplossing die alle soorten zorgcommunicatie moet reguleren, voor elke patiënt, elke behandeling en elk zorgtraject.
Dezelfde methode voor spoedsituaties, ketenzorg en doorverwijzingen, en dit alles via een centraal,
landelijk dekkend ‘pull-systeem’ gekoppeld aan de toestemmingsregistratie van Mitz”, aldus Privacy First, dat in het systeem de terugkeer van het in 2011 weggestemde EPD ziet. Voor de ondersteuning van Mitz en Nuts is volgend 25,3 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl