Minister wil geen overzicht geven van software waar politie gebruik van maakt

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken wil geen overzicht geven van de software en tools waar de politie voor ‘proactief politiewerk’ gebruik van maakt. Dat is vanwege de handhavings- en opsporingstaken van de politie niet mogelijk, aldus de bewindsvrouw in een reactie op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken. De commissie had vragen gesteld over de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zo werd er onder andere gevraagd om een overzicht van technologische tools en software die de politie inzet, en welk deel daarvan is aangekocht en zelf ontwikkeld. “Terughoudendheid over precieze informatie welke technologische tools/software de politie in gebruik heeft, is omwille van de handhavings- en opsporingsaken van de politie aangewezen”, reageert de minister. Ze voegt toe dat politie de vuistregel hanteert dat het zelf software ontwikkelt die niet vanuit de markt wordt aangeboden of wanneer met de levering van het systeem de leverancier ongewenst inzage in operationele politiedata kan krijgen.

Onlangs meldde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de politie niet goedgekeurde commerciële hacksoftware bij operaties inzet, waarbij de leverancier toegang tot de gebruikte server heeft en zo toegang tot verkregen gegevens kan krijgen. Iets wat eerder ook de Inspectie Justitie en Veiligheid als een risico bestempelde.

De minister laat verder weten dat de politie samen met leveranciers software ontwikkelt wanneer de politie de noodzakelijke kennis niet voldoende zelfstandig in huis heeft. “Vanuit de markt wordt aangekocht wanneer het product courant is en als de politie de toegang tot operationele politiedata afdoende kan afschermen voor de leverancier”, aldus Bruins Slot.

De commissie voor Digitale Zaken had gevraagd bij welke bedrijven de politie software inkoopt. “Nagenoeg alle software koopt de politie in bij software-resellers”, stelt de minister. Wederom wil ze geen namen noemen. “Terughoudendheid over precieze informatie welke technologische tools/software de politie in gebruik heeft, is omwille van de handhavings- en opsporingsaken van de politie aangewezen. Mede met het oog op risico’s cyberaanvallen (ransomware) gericht op de leverancier.”

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl