Minister weet niet wanneer politie stopt met bijhouden van data 9 miljoen mensen

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kan niet precies zeggen wanneer de politie stopt met het automatisch bijhouden van de gegevens van negen miljoen mensen. In juli werd bekend dat de politie gegevens van negen miljoen mensen, zoals verhuizingen, huwelijken, geboortes en andere levensgebeurtenissen, automatisch bijhoudt. De verzamelde gegevens zijn afkomstig uit de Basis Registratie Personen (BRP) en worden automatisch door politie opgevraagd.

De politie verzamelt zo informatie over onder andere verdachten, slachtoffers, getuigen of mensen die ooit een aangifte hebben gedaan. Wanneer er gegevens in de BRP veranderen wordt dit automatisch in het politiesysteem verwerkt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens uitte al in 2015 zorgen over de data-afname. Het systeem is echter nog altijd niet aangepast, wat volgens de politie komt doordat het om grote logge applicaties gaat die niet zomaar zijn uit te zetten.

Wel zou er dit jaar met het doorvoeren van nieuw beleid begonnen moeten worden. Dan zal er alleen van specifieke groepen of handmatig geselecteerde personen automatisch data worden verzameld. De berichtgeving was aanleiding voor BIJ1 om Kamervragen te stellen. “Bent u bereid bij de politie per direct een stappenplan en concreet tijdspad op te vragen voor het stopzetten van onrechtmatige en buitenproportionele gegevensverzameling middels
afnemersindicaties?”, wilde BIJ1-Kamerlid Simons weten.

De minister stelt dat de politie op basis van de Politiewet de bevoegdheid heeft om persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor haar taken. Volgens Yesilgöz gaat het hier dan ook niet om een onrechtmatige gegevensverzameling, maar om het actueel houden van al eerder verkregen gegevens. De politie heeft in 2020 nieuw beleid over de zogenoemde “afnemersindicaties” vastgesteld, dat ook bij nieuw te ontwikkelen systemen wordt toegepast.

“Bij enkele oudere systemen die op nominatie staan om vervangen te worden moeten nog aanpassingen worden gedaan om het beleidskader afnemersindicaties te implementeren. Deze technische aanpassingen vergen enige
doorlooptijd”, aldus de minister, die niet precies laat weten wanneer de systemen daadwerkelijk worden vervangen.

Simons had Yesilgöz ook gevraagd of ze bereid is om te onderzoeken op welke andere manieren de politie “buitenproportioneel en onnodig” gegevens verzamelt van mensen in Nederland. Dat is de minister niet van plan: “Het toezicht op het, in algemene zin, naleven van de Wet politiegegevens is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel, in het specifieke geval van een strafrechtelijk onderzoek, bij de rechter.”

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl