Minister van Justitie Yesilgöz niet eens met jury Big Brother Awards

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is het niet eens met de vakjury van de Big Brother Awards, die haar voorganger Ferd Grapperhaus beloonde met de prijs voor de grootste privacyschender van Nederland. Grapperhaus ontving de Big Brother Award wegens een hele rits aan misstappen die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft begaan. Aanleiding voor de vakjury om de minister een Lifetime achievement award uit te reiken.

BIJ1-Kamerlid Simons vroeg Grapperhaus om opheldering. “Bent u het eens met de vakjury van de Big Brother Awards dat u veel te weinig aandacht heeft gegeven aan rechtsbescherming binnen het ministerie, en dat de minister voor rechtsbescherming nagenoeg onzichtbaar is gebleven? Zo nee, waarom niet?” In haar antwoord laat Yesilgöz weten dat ze het niet eens is met de vakjury. “Rechtsbescherming speelt een centrale rol binnen het ministerie.”

Wetgeving NCTV

Simons wilde ook een inhoudelijke reactie van de minister op de stelling van de vakjury dat Grapperhaus illegale surveillancepraktijken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft beloond met een reparatiewet waarbij deze legaal worden verklaard, in plaats van illegale surveillance daadwerkelijk aan te pakken.

Yesilgöz merkt op dat de Tweede Kamer vorig jaar juni een motie heeft aangenomen om met spoed voor een wettelijke grondslag te zorgen zodat de NCTV persoonsgegevens kan verwerken voor de uitvoering van zijn bestaande analyse- en coördinatietaken. Iets waar Grapperhaus de “hoogste prioriteit” aan heeft gegeven, aldus de minister.

Ze voegt toe dat de betreffende taken van de NCTV plaatsvinden in het kader van het verhogen van weerbaarheid ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid. “Het wetsvoorstel dient ook deze doelen. De behandeling van het wetsvoorstel betekent dat ik met uw Kamer daarover zo snel mogelijk het debat kan voeren.”

Privacyinbreuk

Als laatste vroeg Simons of de minister het eens is met de vakjury van de Big Brother Awards dat de “living labs”, waarbij in de publieke ruimte wordt geëxperimenteerd met surveillancetechnologie, een serieuze inbreuk zijn op de privacy en rechten van burgers die hier onwetend aan onderworpen worden.

Wederom kan Yesilgöz zich niet in de mening van de vakjury vinden. “Ook in de zogenoemde living labs wordt gewerkt binnen de kaders van de wetgeving. Dat betekent dat – ook wanneer er geëxperimenteerd wordt – gewoon wordt voldaan aan de AVG of de Wpg en dat er een juridische grondslag moet zijn voor het verwerken van de gegevens.” De minister voegt toe dat het inherent aan het politiewerk is dat er soms (rechtmatig) een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van burgers.

Bron:Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl