Minister stuurt wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Tweede Kamer

Minister Kaag van Financiën heeft mede namens minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel verbiedt contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro en laat banken gezamenlijk alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders monitoren. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde vandaag dat het voorstel tot “ongekende massasurveillance door banken” kan leiden en ook de Raad van State was zeer kritisch.

“Hoe belangrijk de bestrijding van witwassen en van financiering van terrorisme ook is, bij deze maatregelen is de vraag of het doel de middelen die worden voorgesteld, wel heiligt. Deze middelen gaan in de huidige opzet van het wetsvoorstel te ver. Het gaat daarbij om informatie-uitwisseling bij gezamenlijke monitoring van banktransacties en bij cliëntenonderzoek”, aldus de Raad van State, dat het kabinet adviseerde om af te zien van de transactiemonitoring door banken, aangezien dit tot een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers leidt.

Naast het verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro en het monitoren van alle transactiegegevens worden banken verplicht om specifieke risico’s met elkaar uit te wisselen. Het kabinet zegt dat naar aanleiding van het advies van de Raad van State de reikwijdte van de transactiemonitoring is beperkt. Daardoor zou er minder data van klanten worden gedeeld. De maatregel wordt over vier jaar geëvalueerd. “Op basis van de uitkomsten van de evaluatie, wordt bezien of en in welke vorm vervolg gegeven gaat worden aan het gezamenlijk monitoren van transacties op de langere termijn”, zo laat Kaag weten.

In een toelichting op het wetsvoorstel erkent de minister dat de effectiviteit van het gezamenlijk monitoren van transacties door banken, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, niet onomstotelijk vaststaat. “Het gezamenlijk monitoren van transacties bestaat nog niet in deze vorm, nationaal noch internationaal. De effectiviteit ervan moet zich daarom deels nog in de praktijk bewijzen.”

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl