Minister: snel wetsvoorstel om knelpunten AIVD en MIVD weg te nemen

Het kabinet zal snel met een wetsvoorstel komen om de knelpunten in het cyberdomein weg te nemen waar de AIVD en MIVD last van hebben, zo laat minister Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer weten. De minister gaf een update over de stand van zaken op het gebied van cybersecurity in relatie tot het conflict in Oekraïne.

De minister stelt dat er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne impact hebben op Nederland. Wel onderstreept de situatie volgens Yesilgöz het belang om Nederland te beschermen tegen landen met een offensief cyberprogramma, zoals Rusland.

“Zoals al eerder gemeld, wordt gewerkt aan een oplossing voor de knelpunten in het cyberdomein die de AIVD en MIVD ondervinden. De ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen, daarbij de motie van de heer Van der Staaij indachtig, zo snel mogelijk met een wetsvoorstel komen”, aldus de minister, die verder toevoegt dat er op dit moment geen sprake is van crisisopschaling op het cyberdomein.

Details

Er is nog geen informatie over wetsvoorstel openbaar geworden. Vorige week meldde de Volkskrant dat het kabinet de inlichtingendiensten meer bevoegdheden wil geven, zoals het toestaan van geautomatiseerde data-analyse (GDA) zonder toets van de toezichtscommissie. Verder wil het kabinet kabelinterceptie ook mogelijk maken voor zogeheten target discovery, ook wel ‘onbekende doelwitten’ genoemd.

Een ander punt is dat de diensten de bevoegdheid krijgen om niet-exclusieve apparaten ‘bij te schrijven’. Als een doelwit van de diensten van apparaat wisselt hoeven AIVD en MIVD hierdoor niet steeds opnieuw om toestemming te vragen. Tevens wil het kabinet dat de diensten bij ontdekking van een aanvalsnetwerk de mogelijkheid krijgen om op systemen van Nederlandse slachtoffers in te breken.

Fundamentele rechten en vrijheden

“De geheime diensten roepen al langere tijd om meer bevoegdheden en minder toezicht. En daarbij schuwen ze het aangrijpen van crisissituaties niet”, zegt Lotte Houwing van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Volgens Houwing wordt de inval van Rusland in Oekraïne aangegrepen om momentum te creëren voor een wetsvoorstel dat het toezicht afschaalt en de bevoegdheden van de geheime diensten nóg groter en ongerichter maakt. “Daar komt de bescherming van onze fundamentele rechten en vrijheden nogal berooid vanaf.”

Bits of Freedom wil naar eigen zeggen niet afdoen aan de humanitaire ramp die nu door Russische agressie plaatsvindt in Oekraïne of de bedreiging die dat oplevert voor Europa en Nederland. “Maar deze crisis mag er niet toe leiden dat we hier klakkeloos waarborgen overboord gooien en onze rechten en vrijheden op het spel zetten. Zo bescherm je namelijk ook geen vrij en democratisch Europa.”

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl