Minister komt met spoedwet voor digitaal vergaderen bij opleving coronavirus

Mocht er de komende maanden een opleving van het coronavirus zijn, dan zal minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken met een spoedwet komen die gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheid geeft om digitaal te vergaderen. Een wetsvoorstel dat gemeenten permanent de mogelijkheid biedt om digitaal te vergaderen wordt namelijk pas in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.

Voor de coronapandemie was digitale besluitvorming juridisch niet mogelijk. Om het openbaar bestuur toch te laten functioneren tijdens de coronapandemie werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in het leven geroepen. Voorwaarde was wel dat de openbaarheid van vergaderingen behouden bleef via een openbare videoverbinding. De Tijdelijke wet werd op 1 juli afgeschaft.

“Uit contacten met de Vereniging van Griffiers en de VNG zijn thans geen grote problemen als gevolg van het vervallen van de Tijdelijke wet gebleken. In enkele gevallen hebben volksvertegenwoordigers niet aan vergaderingen kunnen deelnemen als gevolg van thuisquarantaine. In het zomerreces wordt er in principe niet vergaderd. Wanneer dat wel het geval mocht zijn, dan zal een fysieke vergadering moeten plaatsvinden”, antwoordt de minister op Kamervragen van D66.

Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel gepresenteerd dat het voor decentrale overheden, zoals gemeenten en provinciƫn, permanent mogelijk maakt om digitaal te vergaderen. Als het wetsvoorstel in werking treedt is er voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering. De minister verwacht het voorstel in het eerste kwartaal van 2023 naar de Tweede Kamer te sturen.

Mocht het nodig zijn dan zal de minister echter opnieuw met een spoedwet komen. “Indien de gezondheidssituatie daarom vraagt, zal een nieuwe Tijdelijke wet in procedure worden gebracht, zodat decentrale volksvertegenwoordigingen op een veilige wijze digitaal kunnen vergaderen”, reageert Bruins Slot op een vraag van D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz.

Verschillende beroeps- en belangenverenigingen stelden eerder al dat digitaal vergaderen belangrijk is bij het oplopen van de besmettingscijfers. “Ik begrijp hun zorgen”, zegt de minister. Mochten de cijfers dusdanig hoog zijn dat fysiek vergaderen niet meer mogelijk is zegt de bewindsvrouw in actie te komen. “Ik zal in dat geval opnieuw een spoedwet in procedure brengen die tijdelijk voorziet in de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door decentrale volksvertegenwoordigende organen.”

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl