Minister kijkt naar nationaal register voor Functionarissen Gegevensbescherming

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming laat onderzoeken of er een nationaal register voor Functionarissen Gegevensbescherming kan worden opgericht, om deze functie zo verder te professionaliseren en het toezicht op de naleving van de AVG binnen gemeenten en overheidsorganisaties te verbeteren. Dat stelt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo zijn overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.

Daarnaast is het verplicht een FG aan te stellen voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of hun activiteiten in kaart brengen. Ook bij het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens is het verplicht om een FG te benoemen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de functionaris gegevensbescherming essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt.

Eerder dit jaar publiceerde burgerrechtenbeweging Bits of Freedom onderzoek waaruit blijkt dat de tien grootste gemeenten van Nederland zich onvoldoende aan de privacywet houden. Gemeenten kregen van Bits of Freedom het advies om de Functionaris Gegevensbescherming goed binnen de organisatie te positioneren en op diens rapporten te reageren.

Naar aanleiding van het rapport stelde SP-Kamerlid Leijten Kamervragen en wilde onder andere van de staatssecretaris weten hoe zij toezicht houdt op de kwaliteit van gegevensbescherming bij gemeenten. “Het kabinet houdt geen toezicht op de naleving van de AVG bij gemeenten. Dat is primair de taak van de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de interne toezichthouder van de gemeente”, antwoordt Van Huffelen.

Volgens de staatssecretaris vervult de FG een sleutelpositie voor de naleving van de AVG. “De rol van de FG als verlengstuk van de toezichthouder binnen een organisatie is dan ook van groot belang. Daarom onderzoekt de minister voor Rechtsbescherming of er een nationaal register voor FG’s kan worden opgericht, waarmee we deze functie verder professionaliseren.” Van Huffelen stelt dat met dit register een belangrijke stap kan worden gezet op het toezicht van de AVG-naleving binnen organisaties, waaronder ook overheidsorganisaties.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl