Minister kijkt naar extra bevoegdheid burgemeesters voor aanpak online opruiing

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kijkt samen met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, de
Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters of burgemeesters extra bevoegdheden moeten krijgen voor de aanpak van “online aangejaagde ordeverstoringen”. Dat heeft Yesilgöz laten weten op Kamervragen over het online gebiedsverbod dat de Utrechtse burgemeester Dijksma aan een jongen oplegde en later door de rechter hierover werd teruggefloten.

De minister wil niet over de zaak oordelen, omdat het hoger beroep hierover nog loopt. Wel stelt Yesilgöz dat via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een webdossier jurisprudentie, handreikingen en praktische
instrumenten op basis van ervaringen van gemeenten worden aangeboden. Daarnaast
werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het CCV aan een “barrièremodel” voor online aangejaagde
openbare ordeverstoringen. Hiermee kunnen betrokken instanties bepalen
welke barrières opgeworpen kunnen worden tegen bijvoorbeeld online opruiing, aldus de minister.

Tevens wordt er gewerkt aan een afwegingskader voor nieuwe
burgemeestersbevoegdheden, om zo te kunnen beoordelen of een eventuele aanvullende bevoegdheid bij de burgemeester thuishoort of niet. “Daarbij zijn de balans tussen de verschillende rollen van de burgemeester en de
afbakening tussen het bestuursrecht en het strafrecht essentieel. Dat betekent
dat we onder meer ook kijken naar de rol van het OM waar het bijvoorbeeld gaat
om gevallen van online opruiing”, legt Yesilgöz uit.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl