Minister: drugssmokkel van de toekomst vereist vaker toegang tot systemen

Voor de drugssmokkel van de toekomst zal waarschijnlijk steeds vaker toegang tot digitale systemen nodig zijn, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Er wordt dan ook gekeken naar een mogelijk onderzoek om de toekomstige cyberrisico’s bij drugssmokkel via logistieke knooppunten in kaart te brengen.

“Zaken als hacking/phishing zijn een potentieel reëel risico om toegang te krijgen tot systemen, bijvoorbeeld met als doel drugs door logistieke knooppunten te loodsen”, zo blijkt uit een memorie van toelichting op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor volgend jaar. Onlangs eiste het Openbaar Ministerie nog lange celstraffen tegen verdachten die onderdeel zouden uitmaken van een criminele organisatie die zich met het grootschalig en professioneel invoeren van harddrugs bezighield.

Daarbij had de bende het voorzien op grote havenbedrijven als Antwerpen Europe Terminals, APM Terminals in Rotterdam en VDH in Rotterdam. “Niet alleen hadden de verdachten het op de computersystemen van deze bedrijven gemunt (computervredebreuk), ook hadden en zochten zij contact met corrupte medewerkers van deze bedrijven om met hun hulp eenvoudiger in de betreffende computersystemen te komen”, aldus het OM.

Ook Yesilgöz houdt er rekening mee dat dergelijke situaties vaker zullen voorkomen. “Waar nu pincodes gedeeld worden, zou in de toekomst bijvoorbeeld al dan niet doelbewust op een phishinglink klikken onderdeel van een dominante modus operandi kunnen zijn, zodat er van buitenaf toegang verschaft kan worden tot cruciale transportinformatie”, aldus de minister. Daarom wordt er nu gekeken of er een onderzoek moet komen om dergelijke “cyberrisico’s” in kaart te brengen.

“Om het abstracte concreet te maken, lijkt een gespecialiseerd onderzoek naar toekomstige cyberrisico’s die samenhangen met drugssmokkel in een steeds geavanceerdere mainportscontext nuttig. Er zijn verdere gesprekken met stakeholders nodig om de behoefte scherper te stellen en tot conclusies te komen over de precieze toegevoegde waarde.” De uitkomsten van het onderzoek zouden havenbedrijven, terminals en rederijen kunnen helpen om de “juiste maatregelen” te nemen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl