Minister: digitale berichten overheid vergelijkbaar met aangetekende post

Digitale berichten die de overheid naar de berichtenbox van burgers met een MijnOverheid-account stuurt hebben dezelfde waarborgen als aangetekende fysieke post, zo stelt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Ze reageerde op vragen van de VVD in hoeverre het digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post.

Bij aangetekende fysieke post verstrekt PostNL aan de verzender een ontvangstbewijs en alleen wanneer het betreffende stuk aan de ontvanger of een volwassen huisgenoot is overhandigd en die hiervoor heeft getekend. Wanneer de geadresseerde niet thuis is en de postbode geen huisgenoot bereid vindt om voor ontvangst van het stuk te tekenen, wordt een mededeling achtergelaten in de brievenbus en wordt het stuk maximaal een week
op het postkantoor bewaard.

Officiële elektronische berichten van de overheid worden doorgaans geplaatst in de berichtenbox van MijnOverheid. Het tijdstip van ‘bezorgen’ wordt daarbij vastgelegd. “Problemen doen zich voor als iemand te laat in de berichtenbox kijkt en daarmee niet tijdig op het bericht heeft gereageerd. Hierom wordt verplicht om bij het plaatsten van een bericht binnen 48 uur aan de geadresseerde een (eveneens digitale) notificatie te sturen, tenzij deze heeft laten weten geen notificaties te willen ontvangen”, aldus de minister.

Wanneer de notificatie niet is bezorgd moet die nogmaals worden verzonden. De betreffende overheidsinstantie kan ook proberen om de geadresseerde op andere wijze te informeren over het niet kunnen bezorgen van de notificatie. De bewijslast van verzending en ontvangst van berichten met behulp van de berichtenbox liggen bij de overheid. Daarbij hebben geadresseerden recht op een afschrift van de loggegevens.

Hoewel de bescherming bij aangetekende post en elektronische berichten verschilt, bieden ze beide zodanige garanties dat kan worden gecontroleerd of een bericht is verzonden en afgeleverd, claimt Bruins Slot. “Ik stel daarom vast dat beide vormen van verzending een vergelijkbaar beschermingsniveau hebben”, aldus de minister. Ze erkent ook dat het in beide gevallen kan misgaan. Bijvoorbeeld als de postbode het stuk in de brievenbus doet en de ontvanger de ontvangst ontkent, of bij plaatsing van een bericht in de berichtenbox een notificatie ongelezen blijft en de betreffende overheidsinstantie dit niet opmerkt.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl