Minister: burgers en bedrijven moeten bewuster worden van cyberdreiging

Burgers en bedrijven moeten zich bewuster worden van cyberdreigingen, zo vindt minister Adriaansens van Economische Zaken. Ze wil dit gaan realiseren door onder andere cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven en de digitale veiligheid van eindgebruikers prioriteit te maken, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

“De economie is constant in beweging en in staat zichzelf te vernieuwen, waarbij twee transities in het bijzonder aandacht verdienen: verduurzaming en digitalisering”, stelt Adriaansens. Volgens de minister is cybersecurity een essentiële randvoorwaarde voor de Nederlandse digitale economie en de samenleving. “Onder regie van de minister van Justitie en Veiligheid ontwikkelt het kabinet een meerjarige cybersecurity aanpak. Ik richt mij op de thema’s consumentenbescherming en de versterking van de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven.”

Zo moet het aanbod van ict-producten en -diensten veiliger worden, merkt Adriaansens op. Ook moet kennis over cybersecurity worden gestimuleerd, alsmede innovatie. Verder vindt de minister dat burgers en bedrijven zich bewuster moeten worden van digitale dreigingen en risico’s en daar meer weerbaar tegen worden. Zo zal het kabinet gaan investeren in het versterken van digitale vaardigheden, onder meer via om- en bijscholing.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl