KVK stopt tijdelijk met verstrekken van informatie uit UBO-register

De Kamer van Koophandel (KVK) stopt tijdelijk met het verstrekken van informatie uit het UBO-register, zo heeft minister Kaag van Financiën bekendgemaakt. Aanleiding is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie deze week dat het register een ernstige aantasting van de grondrechten van burgers vormt, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet proportioneel is.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en betreft de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben. Sinds 27 september 2022 moeten organisaties in Nederland UBO’s in het UBO-register inschrijven. Het register volgt uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn en moet financieel-economische criminaliteit tegengaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Een deel van de gegevens van de UBO is openbaar. Het gaat om voornaam en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economische belang van de UBO. Tegen betaling van 2,50 euro per uittreksel kan er in het UBO-register worden gezocht. De openbaarheid van gegevens zou volgens de EU een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren.

De uitspraak van het Hof richt zich volgens Kaag primair tot de Europese wetgever en de Europese Commissie, maar kan op het eerste gezicht verstrekkende gevolgen hebben op Europees niveau, en daarmee ook voor de Nederlandse situatie. Naar aanleiding van de uitspraak is nu besloten om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken.

“In dat licht heb ik de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. De Kamer van Koophandel geeft hier uitvoering aan tot nadere besluitvorming. In de komende dagen zal ik het arrest met alle betrokkenen nader analyseren en in overleg treden met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn, mede in het licht van toezicht”, zo laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Volgens Kaag betekent het voorlopig niet meer verstrekken van informatie voor bijvoorbeeld de opsporing dat informatie weliswaar minder gemakkelijk geraadpleegd kan worden, maar dat de benodigde informatie op basis van een vordering van de Officier van Justitie nog wel beschikbaar is. Verder is de uitspraak niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren en dit blijft dan ook van kracht.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl