Kuipers ziet af van online portaal voor het melden van coronazelftesten

Minister Kuipers ziet vooralsnog niets in een online portaal waar mensen via DigiD een positieve coronazelftest aan de GGD kunnen rapporteren. Er waren onder andere vragen of de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) als organisatie deze gegevens wel mag ontvangen. In maart van dit jaar stelde het OMT dat een meldportaal voor positieve zelftesten aanvullende informatie kan leveren over de mate waarin het coronavirus rondgaat. Dit zou echter afhankelijk zijn van het zelftestgebruik en de rapportagebereidheid.

Volgens Kuipers bleek tijdens de ontwikkeling dat het onzeker was en is of er een betrouwbaar beeld kan worden afgeleid uit dergelijke gegevens. “Er is namelijk geen garantie dat de groep mensen die een zelftest zou melden, ook representatief is voor de hele bevolking. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de juridische grondslag voor de Landelijke Co√∂rdinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) als organisatie om deze gegevens te ontvangen”, aldus de minister.

Die noemt het verder relevant dat grootschalig testen niet meer noodzakelijk is om voldoende zicht op het virus te houden. Monitoring van het virus vindt plaats op verschillende manieren, zoals via het rioolwater, Nivel-peilstations en sentinel surveillance in zorginstellingen. Kuipers had de Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19 (DOBC) en de Taskforce Gedragswetenschappen gevraagd om advies te geven over het herintroduceren van CoronaMelder in combinatie met zelftesten.

De taskforces adviseerden de minister om CoronaMelder vanwege de “zeer beperkte zinvolheid en proportionaliteit” niet opnieuw te introduceren. Kuipers besloot daarop om CoronaMelder niet zodanig door te ontwikkelen dat de app in combinatie met zelftestmelden.nl is te gebruiken. Ook het lanceren van de website zelftestmelden.nl heeft volgens de taskforces een beperkte effectiviteit.

De minister meldde vorige week dat hij deze zomer de tijd zal nemen om het nut en de proportionaliteit van het individueel lanceren van zelftestmelden.nl te overwegen, maar die beslissing lijkt al gemaakt te zijn. “Grootschalig testen is niet meer noodzakelijk om zicht te houden op het virus. Mede daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om zelftesten niet te registreren”, reageert Kuipers op vragen van de VVD.

Hij heeft naar eigen zeggen gekeken naar de inzet van meldportalen in andere landen. “Knelpunt blijft dat onduidelijk is of het melden van zelftestuitslagen een juist en representatief beeld oplevert. Precies dat juiste en representatieve beeld is nodig om een dergelijk portaal meerwaarde te laten hebben.” Mocht een zelfmeldportaal in de toekomst toch nodig blijken te zijn, dan kan daar volgens de bewindsman op dat moment alsnog over besloten worden.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl