Kuipers wil geen ongevraagde adviezen meer van commissie corona-apps

Door Anoniem: Zulke deskundigenclubs zijn bedoeld om zowel regering als parlement van informatie te voorzien.

“Zulke”? Geen idee. En deze “Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19” rapporteert niet aan de Tweede Kamer, maar aan de minister van VWS.

Gebruikelijk (en wettelijk verplicht) is het dat ministers de Kamer bijtijds, correct en volledig informeren. Dat is, m.i. veel te vaak, niet gebeurd. Gelukkig is het verse kabinet met “nieuw elan” begonnen en zal zulke onrechtmatigheden voortaan heus wel uit het hoofd laten.

Het meest transparant zijn ministers door alle relevante ingekomen stukken -bijtijds- te delen met de Tweede Kamer.

Door Anoniem: En te adviseren indien gevraagd.

Gezien het doel van zo’n commissie, of jij en ik het nou eens zijn of niet met hun adviezen, nee.

Uit https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronamelder/doel-coronavirus-app/vws-werkt-samen-met-rivm-ggd-en-externe-experts-aan-corona-app (vette opmaak toegevoegd door mij):

De begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 adviseert het ministerie van VWS over de digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona. Het is belangrijk dat de mogelijke introductie van digitale middelen zorgvuldig verloopt. De middelen moeten bijvoorbeeld voldoen aan harde eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid. En het gebruik ervan moet vrijwillig zijn.

De begeleidingscommissie kijkt in hoeverre een voorstel voor digitale ondersteuning bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus. En in hoeverre het voorstel voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. In deze begeleidingscommissie zitten zo’n 15 deelnemers met kennis van bijvoorbeeld epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid. De voorzitter van deze begeleidingscommissie is prof. dr. Carl Moons, professor klinische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Lees meer over de begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de deelnemers [1].

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/03/begeleidingscommissie-digitale-ondersteuning-bestrijding-covid-19.

In [1] kun je een PDF van 1 pagina downloaden waarin, naast de namen van de commissieleden, nauwelijks meer staat dan bovenstaande tekst.

Door Anoniem: Een minister kan vragen “wat stelt u voor als u op mijn plek zou zitten”.

Dat lijkt mij niet de bedoeling. Een minister is geen “universele expert” en krijgt, uit allerlei hoeken, verschillende en deels tegenstrijdige adviezen. Het lijkt mij heel verstandig als een groep multidisciplinaire deskundigen waarschuwt zodra een project de verkeerde kant op dreigt te gaan. Ook ongevraagd. Vooral als een ministerie, vertegenwoordigd door haar minister, gaandeweg het spel de spelregels verandert. Op z’n minst totdat de discussie over de “modaliteit” {1} van het CTB is afgelopen.

{1} 3G, 2G, 1G of een combinatie daarvan.

Nb. de vragen, of de juiste mensen in die commissie zitten, alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd en in gelijke mate, en of dat voor elk digitaal middel (en modaliteit) proportioneel is, zijn niet automatisch beantwoord (er zitten m.i. wel erg veel medici in deze commissie).

Door Anoniem: 28 keer ongevraagd door de strot duwen van officiële adviezen tegenover twee keer gevraagd is krankzinnig.

Niet “is”, dat vind jij. Zo te zien op basis van vooringenomenheid. Sowieso zie ik in de pagina met de eerstgenoemde URL vooral adviezen i.r.t. CoronaMelder (totaal geflopt, ondanks wishful thinking door minstens een deel van deze commissie).

Door Anoniem: Als een minister een sufferd is, moet hij weg.

Ja, maar zelden is het de minister zelf die de blunders begaat. De minister is eindverantwoordelijk, maar als je uitsluitend haar of hem vervangt en niets onderneemt tegen de blunderaars, is de kans op herhaling groot.

Door Anoniem: Zulke clubjes blijven tot in de eeuwigheid lekker veilig zitten.

Geen idee. Dat geldt zeker wel voor één of meer anoniemen (en anderen, doch ietsje minder veilig) die, o.a. op dit forum, zonder zich ergens een beetje in te verdiepen, “hun waarheid” menen te moeten etaleren als “de waarheid”. Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl