Kuipers wil digitale zorg waar mogelijk het nieuwe normaal maken

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil digitale zorg waar mogelijk het nieuwe normaal maken. Een wettelijk recht op digitale zorg waar het CDA en D66 in een motie om vragen is echter juridisch lastig en voorlopig niet nodig, zo stelt Kuipers. In de motie hadden D66-Kamerlid Paulusma en CDA-Kamerlid Van den Berg gevraagd om te kijken hoe een wettelijk recht op digitale zorg mogelijk kan worden gemaakt. De motie werd door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

Kuipers zegt digitale zorg belangrijk te vinden en dat er nog onvoldoende wordt gedaan om dit een vast onderdeel van de zorg te maken. Iets dat volgens de minister “snel anders moet”. Toch ziet Kuipers een recht op digitale zorg niet snel verschijnen. “Ik heb conform de motie tevens de verschillende opties onderzocht of voor digitale zorg een apart recht mogelijk/noodzakelijk/wenselijk is. Ik ben tot de conclusie gekomen dat een wettelijke afdwingbaar recht juridisch lastig is en vooralsnog niet passend en nodig.”

De verdere invoering van digitale zorg kan volgens Kuipers op verschillende andere manieren plaatsvinden, zoals een professionele standaard of kwaliteitsstandaarden. “Tevens denk ik dat het van belang is dat mensen weten dat er een aanbod is van digitale zorg in een instelling. Via Zorgkaart Nederland, of bijvoorbeeld via informatie van verzekeraars via de polis, kunnen patiënten inzicht krijgen in waar aanbod van digitale zorg is en dat meenemen in hun keuze voor een bepaalde zorginstelling of in het gesprek met de zorgverlener.”

De minister wil ook aan de slag met een handreiking voor keuze voor digitale zorg. “Ik zet me met partijen de komende periode stevig in om hybride zorg een groter en vast onderdeel van zorg te maken zodat zorg voor patiënten en professionals passend en toegankelijk is en blijft”, zo laat Kuipers verder weten. Daarnaast heeft de bewindsman met partijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt over randvoorwaarden om digitale zorg waar dat kan het nieuwe normaal te maken.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl