Kuipers: EU-plan moet burger meer controle geven over delen gezondheidsdata

Door gradje71:

Kuipers stelt dat in het voorstel niet wordt gesproken over een Europees patiĆ«ntendossier noch over Europese centrale opslag. “De doelstelling van het Europese voorstel is dat er rechten worden gecreĆ«erd voor burgers zodat zij meer controle kunnen uitoefenen op het verlenen van toegang en het delen van hun eigen gezondheidsgegevens voor de verlening van zorg alsook het gebruik ervan voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid“, aldus de bewindsman.

Wat bedoelt hij met “beleid” in deze context? Ik vind deze drie termen best wel eng.

Hij bedoelt dat je straks het recht hebt om je medische gegevens niet met een ziekenhuis in Athene of Dublin te delen, maar dat je alleen dat recht krijgt als je die gegevens wel beschikbaar stelt (via de infrastructuur van MyHealth@EU) aan EU-gecertificeerde onderzoeksinstituten (voor wetenschappelijk onderzoek), EU-gecertificeerde farmaceutische bedrijven (voor innovatie) en EU-beleidsafdelingen (voor beleid).

Nu denk jij misschien: “Maar ik had toch al het recht om mijn medische gegevens niet te delen met ziekenhuizen in Athene en Dublin?”

Maar dan antwoordt minister Kuipers: “Weliswaar had je formeel dat recht, maar als jou op vakantie in Athene of Dublin iets overkwam, dan had je niet het recht om te controleren welke medische gegevens je precies wilde delen met die ziekenhuizen. De nieuwe EU-ruimte gaat ervoor zorgen dat als je in Athene in coma ligt, je precies kan kiezen welke gegevens het Atheense ziekenhuis van jou mag inzien. Vergelijk het met de Europese Commissie… Het Europarlement mag die alleen in zijn geheel naar huis sturen, maar niet individuele eurocommissarissen die het vertrouwen verliezen. Het gevolg is dat er nooit eurocommissarissen naar huis worden gestuurd. Straks mag jij jouw medische gegevens delen zoals het Europarlement graag eurocommissarissen naar huis zou willen sturen – selectief, precies zoals jij het wil.”

Na deze uitleg begrijp je het en zeg je vol vertrouwen: “Dank u wel, minister Kuipers. Ik treed graag toe tot de EU-infrastructuur van MyHealth@EU, daar voel ik me goed thuis. En nu ik toch bezig ben, wil ik ook graag toetreden tot MyControlledTravel@EU, en tot MyIDControl@EU en MyCO2BudgetControl@EU. Want er zijn zoveel gegevens waarover ik graag meer controle zou krijgen om ze te mogen delen met de EU.”

M.J.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl