KPN krijgt 450.000 euro boete voor onvoldoende beveiligen aftapvoorziening

Het Agentschap Telecom heeft KPN een boete van 450.000 euro opgelegd wegens het onvoldoende beveiligen van de aftapvoorziening. De beveiliging van de telecomprovider voldeed niet op alle onderdelen aan de wettelijke vereisten, zo stelt de toezichthouder. De geconstateerde tekortkomingen zijn inmiddels door KPN verholpen.

De KPN-tapvoorziening zorgt ervoor dat er na een justitieel bevel kan worden afgetapt. De Officier van Justitie, AIVD of MIVD kunnen daarvoor opdracht geven op basis van hun eigen wettelijke taken en zo meeluisteren met telefoongesprekken of meelezen met bijvoorbeeld sms-berichten of e-mails. Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant, waarin op basis van een rapport uit 2010 werd gesuggereerd dat er ‘ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde’ toegang was tot de mobiele netwerken van KPN, besloot het Agentschap Telecom een onderzoek in te stellen.

Uit het onderzoek van het Agentschap Telecom blijkt dat KPN onvoldoende zorg heeft gedragen voor het treffen van noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om kennisneming van aftapgegevens door onbevoegden te voorkomen. Ook blijkt uit het onderzoek dat KPN voor haar systemen gebruikmaakt van diverse leveranciers. Het beheer doet KPN echter zelf.

Volgens de toezichthouder had KPN de voordeur voldoende beveiligd, maar had een beperkte groep systeembeheerders toegang tot de systemen, terwijl die niet over de vereiste Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en een geheimhoudingsverklaring beschikte. Daarnaast hadden deze personen geen persoonlijk account, waardoor hun individuele handelingen niet goed konden worden gevolgd en geregistreerd.

KPN liet de toezichthouder weten dat het autorisatieproces inmiddels is verbeterd en dat alle beheerders nu over de vereiste documenten beschikken. Het Agentschap Telecom heeft essentiële delen van de verbeteringen bevestigd en zal de overige verbeteringen controleren tijdens het reguliere inspectieproces onder de aangescherpte zorgplicht. KPN laat in een reactie weten dat het niet in beroep tegen de boete gaat.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl