Kamervragen over rol Nederland bij ontwikkeling Europese digitale identiteit

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de rol van Nederland bij de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit. Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren.

Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren. De Europese Commissie stelt dat het gebruik van de identiteit door burgers vrijwillig zal zijn. Het kabinet liet in een reactie weten dat het positief is over het plan.

Vorig maand meldde de Europese Commissie aan Follow The Money dat het ontwerp van de Europese corona-app slechts een ‘eerste versie was van wat zich kan ontwikkelen tot een volmaakte digital wallet.’ Volgens een woordvoerder gaat de ontwikkeling snel en wordt er de komende maanden hier met lidstaten verder aan gewerkt. FTM stelt verder dat Nederland een hoofdrol speelt in de beweging naar een bredere digitale identiteit. Een Europees prototype wordt straks hier uitgetest.

Kamervragen

De berichtgeving is aanleiding voor FvD-Kamerlid Jansen om staatssecretaris van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering om opheldering te vragen. “Wat is de rol van Nederland in de genoemde samenwerking met de Europese Commissie inzake de ontwikkeling van de Europese digital identity”, vraagt Jansen, die ook wil weten in hoeverre de Nederlandse regering bij de ontwikkeling is betrokken. Van Huffelen moet ook duidelijk maken welke stappen Nederland heeft gezet in de ontwikkeling van de digitale identiteit.

“Kunt u aangeven wat de concrete doelstellingen zijn van de ontwikkeling van de Europese digital identity?”, vraagt Jansen verder. Hij wil ook weten waarom de Nederlandse regering hieraan meewerkt en welke lidstaten nog meer bij de ontwikkeling zijn betrokken. Ook vraagt het FvD-Kamerlid naar betrokken bedrijven, sociaal-maatschappelijke partners en non-gouvernementele organisaties. Van Huffelen is ook gevraagd om uit te leggen hoe de digitale identiteit precies zal werken.

“Wordt er gewerkt aan een app ten behoeve van de Europese digital identity? Zo ja, zal die app een vorm van
autorisatie mogelijk naar voorbeeld van de CoronaCheck app? Wordt er dan ook gewerkt aan een
scanapplicatie zoals de Scanner voor CoronaCheck app?”, wil Jansen verder weten. Die vraagt daarnaast naar de persoonsgegevens die in de digitale identiteit worden bijgehouden, wat de komende maanden de vervolgstappen zijn in de ontwikkeling en wanneer de Europese digitale identiteit in gebruik wordt genomen. De vragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl