Kamer wil opheldering over aan criminelen uitgegeven paspoorten

“Zijn de Nederlanders wier foto’s zijn gebruikt geïnformeerd over de gepleegde activiteiten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Welke stappen zijn verder gezet om getroffen Nederlanders te ondersteunen?”, zo vragen VVD-Kamerleden Rajkowski en Michon-Derkzen aan de minister. Ook willen ze weten hoeveel onrechtmatige identiteitsbewijzen er zijn uitgegeven.

Aangezien het blijkbaar een zootje is, en de volledige overzicht van alle onrechtmatig uitgegeven identitetsbewijzen moeilijkt te produceren zal zijn, is het misschien simpeler om helemaal opnieuw te beginnen.

Verklaar alle bestaande uitgegeven reisdocumenten per direct ongeldig (!), en ontwerp een volledig nieuwe set documenten met nieuwe echtheidskenmerken, én een waterdichte procedure waarbij fouten en fraude door mensen niet meer mogelijk is. (!)
Bv door een AI alle handelingen te laten verrichten.

Zolang er geen nieuwe reisdocumenten zijn, zijn grenscontroles weer een vereiste.
Je wilt al dat criminele gepeupel met ongeldige/illigale reisdocumenten niet hier in Nederland hebben. Of anders meteen opsluiten als ze zich bij een grens melden.

Vwb alle medelanders in het buitenland:
We hebben nu geen zekerheid dat ze zijn wie ze claimen te zijn.
Mogelijk dat onze ambassades hun kunnen helpen met nieuwe tijdelijke reisdocumenten, zodat ze weer terug in Nederland kunnen komen. Zolang ze bij de ambassades (met documentatie) maar kunnen bewijzen dat ze zijn wie ze claimen te zijn.

Wanneer gaan de politici met vakantie naar het buitenland?

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl