Kabinet wil bezoekadres onderneming in Handelsregister kunnen afschermen

Het kabinet wil dat het mogelijk wordt om het bezoekadres van een onderneming in bijzondere situaties in het Handelsregister af te schermen. Een regeling die dit wettelijk mogelijk maakt is nu via Internetconsultatie.nl openbaar gemaakt zodat iedereen hierop kan reageren.

Directe aanleiding voor het voorstel is de toename van het aantal incidenten van bedreiging en agressie tegen bepaalde beroepsgroepen, zoals journalisten en politici, sinds het begin van de coronapandemie. Sinds 1 januari van dit jaar schermt de KvK standaard alle adressen af die zijn geregistreerd als het woonadres van een natuurlijke persoon. Dit heeft echt geen effect op adressen die zijn ingeschreven als het bezoekadres van een
onderneming of rechtspersoon, ook niet als dat adres gelijk is aan het woonadres van de ondernemer.

De KvK schermt in de praktijk wel bezoekadressen af wanneer er sprake is van een concrete dreiging. Dat deed de KvK echter op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur en zonder dat daarvoor een expliciete wettelijke
grondslag bestond. Met een wijziging van het Handelsregisterbesluit wil het kabinet het afschermen van bezoekadressen wettelijk mogelijk maken.

Ondernemer

Eerder stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat adressen van zzp’ers standaard niet openbaar via het Handelsregister moeten zijn, ook niet als het om vestigingsadressen gaat. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn het echter ondernemers die de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om hun privacy te beschermen, namelijk door al bij het starten van een onderneming na te denken over een passende bedrijfsnaam en bezoekadres.

“Wie zijn eigen persoonsgegevens in zijn bedrijfsnaam opneemt, is meer blootgesteld aan privacyrisico’s dan wie een niet tot de persoon herleidbare bedrijfsnaam registreert. Wie zijn woonadres ook als bezoekadres van de onderneming inschrijft, geeft dit woonadres aan de openbaarheid prijs. In dit digitale tijdperk is die informatie
vrijwel onmogelijk nog helemaal weg te poetsen”, aldus het ministerie.

Toch wordt nog altijd bijna negentig procent van alle nieuwe ondernemingen ingeschreven op het woonadres van de ondernemer. “Hieruit is af te leiden dat een ruime meerderheid van ondernemers daarin voor zichzelf geen veiligheidsrisico’s ziet. Deze risico’s kunnen echter in de loop van de tijd veranderen en nieuwe doelgroepen treffen”, zo laat het ministerie verder weten.

Eind vorig jaar was er sprake van zo’n 12.000 afgeschermde woonadressen en bijna 450 afgeschermde bezoekadressen. Het ministerie houdt rekening met een mogelijke toename van het aantal afschermingsverzoeken, waarbij wordt uitgegaan van een aantal van 15.000 af te schermen bezoekadressen. Het publiek kan tot 21 maart op de wijziging reageren.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl